Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
 1. I♥forumtruyen Nhóm Tác Giả FT

  Làm thành viên từ:
  22 Tháng một 2013
  Số bài viết:
  1,165
  Đã được thích:
  157
  Điểm thành tích:
  89
  Giới tính:
  Nữ

  Lộc Đỉnh Ký - Hồi 241 : MAO THậP BáT CÔNG KHAI THóA Mạ


  Vi Tiểu Bảo nghe Sách Ngạch Đồ nói vậy cả mừng nghĩ bụng:
  - Tưởng gì chứ viết chữ "Tiểu" thì lão gia coi như trò đùa.
  Gã liền cầm bút khuyên bên trái một vòng tròn, lại khuyên bên phải một
  vòng tròn. Sau cùng mới vạch một đường thẳng vào giữa.
  Sách Ngạch Đồ mỉm cười nói:
  - Được rồi! Vi đại nhân viết hay quá!
  Vi Tiểu Bảo ngoẹo đầu ngắm nghía chữ "Tiểu" một lúc rồi ngửa mặt lên trời
  cười rộ.
  Sách Ngạch Đồ lấy làm kỳ hỏi:
  - Vi đại soái cười gì vậy?
  Vi Tiểu Bảo cười đáp:
  - Sách đại nhân coi chữ này có giống một con chim sẻ và hai quả trứng
  không?
  Các đại thần bên Thanh không nhịn được nổi lên tràng cười khanh khách. Cả
  bọn tùy tùng cùng thân binh cũng bưng miệng phì cười.
  Phi Yến Đà La chẳng hiểu bọn họ cười gì, chỉ dương mắt lên mà nhìn.
  Vi Tiểu Bảo kiềm tự vào cả bốn bản điều ước. Trên bản bằng La Sát văn gã
  vạch chữ lớn gấp bội.
  Tiếp theo bọn Phi Yến Đà La, Sách Ngạch Đồ và các phó sứ bên Nga đều
  kiềm tự.
  Bản điều ước thứ nhất giữa hai nước Trung- Nga thế là hoàn thành. Nó cũng là
  bản điều ước đầu tiên Trung Quốc ký kết với nước ngoài.
  Vụ này do Vua Khang Hy trù liệu kế hoạch rất chu đáo lại xuất toàn lực để
  thực hành, cùng phái những nhân viên rất đắc lực dựng lên điều ước phân chia
  cương giới và gọi tắt là điều ước Ni Bố Sở. Trung Quốc không bị thua thiệt chút
  nào.
  Điều ước Ni Bố Sở quy định dùng ngọn Hưng An ở mặt bắc làm bờ cõi. Thế
  là toàn bộ tỉnh A Mục Nhĩ và tỉnh Tân Hải của Liên Xô thuộc vào lãnh thổ Trung
  Quốc. Phương Đông và phương Đông Nam lãnh thổ Trung Quốc ra đến tận biển.
  Trước cuộc hòa đàm khu vực này không thuộc vào nước nào. Chỗ Trung Quốc
  chiếm lấy đó cũng không phải đất La Sát, nhưng nước La Sát đã đắp thành, thực
  dân.
  Sau khi kiềm đính hiệp ước bọn thực dân bắt buộc phải rút về. Đó là thắng
  lợi về quân sự cũng như về ngoại giao của Trung Quốc.
  Theo điều ước thì một diện tích đất gần tám chục dặm vuông Anh được sát
  nhập vào Trung Quốc, tức là một phần đất lớn gấp đôi mấy tỉnh miền Đông Bắc
  hiện nay.
  Điều ước này lập xong còn khiến cho biên giới phía Đông Bắc Trung Quốc
  được an ninh hơn một trăm năm chục năm rồi. Cuộc đông xâm của người La Sát bị
  cản trở, dã tâm xâm lược cũng giảm bớt.
  Sau các triều đại Khang Hy, Ung Chính, Càn Long nhà Mãn Thanh ký điều ước
  với nước ngoài đều bị thất quyền mất đất. Hùng phong cùng uy quyền quốc gia
  về sau chẳng còn thời kỳ nào được hưng thịnh bằng hồi vua Khang Hy trị vì và Vi
  Tiểu Bảo tham dự quốc chính.
  (Lời tác giả:
  Chữ kiềm của Vi Tiểu Bảo trên điều ước rất cổ quái không nhận ra được.
  Những sử gia đời sau của hai nước Trung- Nga chỉ biết Sách Ngạch Đồ và Phi Yến
  Đa La kiềm thư.
  Nhà khảo cổ Quách Mạc Nhược hiểu biết Giáp cốt văn tự cũng không hiểu
  chữ "Tiểu" kiềm trên điều ước Ni Bố Sở, khiến đại danh của Vi Tiểu Bảo phải mai
  một. Những sử sách đời sau đều nói những nhân vật kiềm tự điều ước Ni Bố Sở là
  Sách Ngạch Đồ và Phi Yến Đà La.
  Từ cổ chí kim, những người biết đến Vi Tiểu Bảo chỉ có độc giả "Lộc Đỉnh
  Ký" mà thôi. Pho sách này thuật lại việc kiểm đính và nội dung điều ước Ni Bố Sở,trừ phần liên quan đến Vi Tiểu Bảo để bổ sung chỗ thiếu sót, còn ngoài ra đều
  căn cứ vào lịch sử để ghi chép.
  Theo tập quán thời bấy giờ, hai bên kiềm ký điều ước rồi đồng thời nổ súng
  tuyên thệ với trời tuân thủ nghiêm minh.
  Bên Thanh có hơn hai trăm cỗ đại pháo đặt ở ngoại thành Ni Bố Sở. Cả bốn
  mặt Đông Nam Tây Bắc đồng thời phát xạ. Súng nổ chấn động một vùng.
  Bên Nga chỉ có hơn mười cỗ, tiếng súng thưa thớt. Thế cường nhược chênh
  lệch nhau không biết đến đâu mà kẻ.)
  Phi Yến Đà La tự nhủ:
  - May quá! Nếu hòa nghị bất thành, xẩy cuộc đánh nhau thì thành Ni Bố Sở bị
  bắn đến tan tành.
  Sứ thần hai nước đều đưa tặng lễ vật cho nhau.
  Phi Yến Đà La tặng bọn Vi Tiểu Bảo đồng hồ, thiên lý kính, ngân khí, áo da
  điêu, đao kiếm...
  Vi Tiểu Bảo tặng đối phương lừa ngựa, yên cương, chén vàng, quần áo, lụa là.
  Ngoài ra, mỗi người còn được một cái đai lưng dát vàng để bồi thường lại đai quần
  bị quân Thanh cắt đứt.
  Tối hôm ấy tại hội sở mở đại yến khánh hạ hòa ước thành công.
  Phi Yến Đà La vẫn băn khoăn lo lắng, không hiểu những toán quân Thanh kéo
  đi công tập Mạc Tư Khoa đã triệu hồi chưa. Hắn không ngớt đưa ra ngôn ngữ thăm
  dò, nhưng Vi Tiểu Bảo vẫn lờ đi như không hiểu.
  Sau hai bữa, Phi Yến Đà La được tin báo có đại đội quân Thanh từ mé Tây
  kéo đến, hắn lên mặt thành dùng Thiên lý kính nhìn ra xa, quả thấy từng đội Thanh
  binh từ mặt Tây đi tới, qua sông Ni Bố Sở đóng lại ở phía Đông.
  Phi Yến Đà La cả mừng. Hắn yên trí đây là những toán Thanh binh định đi Tây
  xâm đã được triệu hồi.
  Hắn có biết đâu đại đội quân Thanh này nguyên trước hạ trại đóng ở ngoài
  hai trăm dặm về phía tây thành Ni Bố Sở. Họ đã được lệnh từ trước, nếu nghe
  tiếng súng lớn nổ liền nhổ trại từ từ kéo về.Lại qua mấy bữa, thợ đá dựng bia trên biên giới. Văn tự trong bia điêu khắc
  rất hoàn chỉnh gồm năm thứ chữ là: Mãn văn, Hán văn, Mông văn, La Tinh văn và La
  Sát văn.
  Những tấm bia cương giới chia ra dựng ở đông ngạn sông Cách Nhĩ Tất Tề,
  nam ngạn sông Ngạch Nhĩ Cổ Lạp, cùng các nơi Đông Bắc dãy núi Uy Y Khắc A
  Lâm Đại Sơn.
  Trong văn bia viết rõ hai nước dùng sông Cách Nhĩ Tất Tề làm biên giới.
  Thượng lưu sông này có khu đất cỏ cây không mọc được tên gọi là Đại Hưng
  An ra đến biển. Bao nhiêu sông ngòi ở phía Nam núi này chảy vào sông Hắc Long
  Giang đều thuộc về Trung Quốc. Những sông ngòi phía Bắc dãy núi đều thuộc
  nước Nga La Tư.
  Trong bia còn ghi rõ:
  - Sông Ngạch Nhĩ Cổ Lạp chảy vào Hắc Long Giang dùng làm địa giới. Nam
  ngạn sông này thuộc về Trung Quốc, Bắc ngạn thuộc về Nga La Tư. ở cửa sông Mi
  Nặc Nhĩ Khánh thuộc Nam ngạn có nhà cửa của người Nga La Tư phải rời qua Bắc
  ngạn.
  Văn bia còn viết rõ:
  - Nhân dân Nga La Tư cùng mọi sự vật ở Nhã Tát Khắc phải triệt thoái về Sát
  Hãn Hàn.
  Văn bia lại nói rõ:
  - Những nhà săn bắn cấm hẳn không được vượt qua biên giới. Nếu có người
  tụ tập đem theo khí giới săn bắn giết người cướp của mà bắt được là chính pháp
  liền, không thể vì những chuyện nhỏ nhặt làm hư đại sự. Hai nước Trung- Nga hòa
  hiếu với nhau, đừng để xảy cuộc tranh chấp.
  Khâm sai hai nước lại phái bộ thuộc khám xét địa hình không còn chỗ nào lầm
  lẫn, mới dựng bia lên.
  Những chỗ dựng bia này đáng lý để phân cương giới giữa hai nước muôn năm
  không thay đổi, nhưng hơn trăm năm sau, nước Nga thừa cơ Trung Quốc suy nhược,tầm gửi lấn cành, không kể gì đến chuyện phân cương giới ngày trước, thôn tính
  một vùng đất rộng rất phì nhiêu của Trung Quốc.
  Những người đọc sử về sau phải chép miệng thở dài mà than rằng:
  - ¦ớc gì được vua Khang Hy và Vi Tiểu Bảo ở dưới âm cung sống lại để khôi
  phục cố thổ của nhà nước bị bọn người La Sát lang sói chiếm đoạt.
  Dựng bia xong rồi, khâm sai hai nước thi lễ từ biệt, chia đường trở về kinh
  thành phục mạng.
  Vi Tiểu Bảo gọi Hoa Bá Tử Cơ và Tề Lạc Nặc Phu vào kiểm nhận lễ vật để
  đưa về trình Tô Phi á Công chúa. Trong món lễ này có cả chăn gấm gối thêu.
  Nơi đây là đất hoang vu, không thể mua được những vật đó, đều lấy của
  Song Nhi.
  Vi Tiểu Bảo cười nói:
  - Nếu Công chúa thực sự tưởng nhớ ta thì cứ ôm chăn gối này mà ngủ.
  Hoa Bá Tử Cơ đáp:
  Tình ý của Công chúa điện hạ đối với đại nhân các hạ khác nào thiên trường
  địa cửu mà chăn gối chẳng được bao lâu sẽ rách nát. Xin đại nhân phái mấy tên kỹ
  sư qua Mạc Tư Khoa xây mấy tòa thạch kiều thì vĩnh viễn không bao giờ hư nát
  được.
  Vi Tiểu Bảo cười đáp:
  - Ta đã nghĩ đến điểm này rồi, hai người bất tất phải lắm miệng.
  Gã sai thân binh khiêng một cái rương vào. Cái rương này dài bảy thước,
  rộng bốn thước giống hệt một cỗ quan tài. Tám tên thân binh dùng đòn khiêng
  tới, tỏ ra rất trầm trọng.Ngoài rương đóng đai sắt rất thận trọng lại niêm phong
  kiềm dấu.
  Vi Tiểu Bảo nói:
  - Món lễ vật này rất quan trọng chứ không phải tầm thường. Các ngươi bảo
  vệ cho cẩn thận đừng để tổn hại. Công chúa trông thấy rồi nhất định vô cùnghoan hỷ, vì đây là món nhân tình vĩnh viễn như thiên trường địa cửu. Nó cũng bền
  vững chẳng kém gì những cầu đá ở Trung Quốc.
  Hai tên đội trưởng La Sát không dám hỏi nhiều, lãnh rương gỗ ra đi.
  Cái rương gỗ này nặng tới ngàn cân mà đưa từ Ni Bố Sở về đến Mạc Tư Khoa
  đường xa muôn dặm thật là vất vả.
  Tô Phi á nhận được rương mở coi thì ra một pho thạch tượng khỏa thân của
  Vi Tiểu Bảo. Pho tượng lộ nụ cười rất linh động như người sống.
  Nguyên Vi Tiểu Bảo lúc kêu thợ đá khắc bia, đồng thời sai họ suốt đêm ngày
  tạc thành pho tượng này. Gã lại nhờ giáo sĩ Hà Lan viết câu •Ta vĩnh viễn yêu
  nàng• bằng tiếng La Sát, để khắc vào trước ngực tượng đá.
  Tô Phi á Công chúa vừa ngó thấy thật là dở cười dở khóc. Nàng nghĩ tới tiểu
  hài ở Trung Quốc cực kỳ cổ quái tinh ma, bọn nam tử La Sát không thể bì kịp. Bất
  giác nàng nẩy mối tình ý triền miên, tâm thần bay xa muôn dặm.
  Pho tượng đá này cất ở điện Cẩm Linh. Sau Bỉ Đắc đại đế phát động cuộc
  chính biến, đuổi Tô Phi á Công chúa ra khỏi cung vị, đồng thời đập tan nát pho
  tượng đá. Chỉ còn bộ phận tàn hủy được binh sĩ đem ra bỏ ở ngoài thành.
  Bọn phụ nữ dốt nát ở nước La Sát thường hay đến lạy lục để cầu sinh con
  đẻ cái và người ta đồn đại là rất linh nghiệm.
  Nhắc lại Vi Tiểu Bảo mở cờ gióng trống khải hoàn trở về Bắc Kinh. Tình hình
  kiểm đính hòa ước chia biên giới đã có bản tâu gửi về từ trước dâng lên vua
  Khang Hy.
  Đại quân chưa về tới ngoài thành Bắc Kinh, các đại thần trong triều đã chờ
  sẵn ở cửa thành để nghênh tiếp.
  Vi Tiểu Bảo dẫn bọn Đông Quốc Cương, Sách Ngạch Đồ, Bằng Xuân, Tát Bố
  Tố, Lang Thản, Lâm Hưng Châu vào triều kiến vua Khang Hy.
  Nhà vua dùng lời lẽ ôn nhu khen thưởng, lại hạ chiếu thăng chức cho Vi Tiểu
  Bảo làm Nhất đẳng Lộc Đỉnh Công.
  Bọn Đông Quốc Cương, Sách Ngạch Đồ cùng tướng sĩ quan quân đều được
  thăng thưởng.Vi Tiểu Bảo nhơn nhơn đắc ý ra khỏi Hoàng cung. Các quan tiền hô hậu ủng
  đưa gã về phủ.
  Bỗng nghe bên đường phố lớn có tiếng người hô:
  - Vi Tiểu Bảo! Ngươi là một tên cẩu tặc vong ân bội nghĩa!
  Đoàn người nghe tiếng kêu réo thóa mạ đều giật mình kinh hãi.
  Vi Tiểu Bảo nghe thanh âm quen thuộc ngoảnh đầu nhìn ra thấy một gã đại
  hán từ trong thềm nhà chạy xuống đường lớn trỏ tay vào mặt gã, ngoác miệng chửi
  bới:
  - Vi Tiểu Bảo! Mi là một tên tiểu tặc đáng tội ngàn đao phân thây. Đường
  đường là người Hán, mi lại đi đầu hàng nhà Mãn Thanh, làm tẩu cẩu cho quân Thát
  Đát. Mi làm cho sư phụ của mi phải uổng mạng, lại sát hại bao nhiêu hảo huynh đệ.
  Nay mi được Hoàng đế Thát Đát phong đến công hầu, vinh hoa phú quý, mi càng
  nhơn nhơn đắc ý! Tổ bà nó! Lão gia phải dùng gươm trắng đao hồng đâm con mẹ
  nó tên tiểu tặc mấy chục nhát, thử xem mi còn làm Ô Quy Công, Giáp Ngư Công
  được nữa không?
  Đại hán này mình trần trùng trục, ngực đầy lông lá đen sì, mày rậm mắt to,
  thái độ rất hung dữ. Hắn chính là Mao Thập Bát, ngày trước đã dẫn dắt Vi Tiểu
  Bảo đến Bắc Kinh.
  Vi Tiểu Bảo còn đang ngơ ngác thì mấy chục tên thân binh đã bao vây đại
  hán.
  Mao Thập Bát rút thanh đoản đao ở trong mình ra toan chống cự.
  Mấy vị Đô thống, Đề đốc cùng võ tướng nhất tề động thủ đoạt lấy đoản
  đao ở trong tay Mao Thập Bát rồi vật hắn ra trói lại.
  Mao Thập Bát tiếp tục mắng chửi không ngớt miệng:
  - Tên tiểu tặc Vi Tiểu Bảo kia! Ngày trước lão gia đưa mi tới Bắc Kinh thật là
  lầm to, thật là tội lỗi! Lão gia đã mang tội với Trần Cận Nam Tổng đà chúa, lại ân
  hận với các anh hùng hảo hán trong Thiên Địa Hội. Bữa nay lão gia không muốn
  sống nữa, vạch mặt chỉ tên cho thiên hạ biết Vi Tiểu Bảo nhà mi là đứa cẩu tặcbán bạn cầu vinh, vong ơn phụ nghĩa, chỉ mong thăng quan phát tài, cam phận nô
  tài làm chó săn cho Hoàng đế Thát Đát.
  Các quan binh vả miệng mà hắn vẫn thóa mạ không ngớt.
  Tiếp đó, một tên võ quan rút khăn tay nhét vào miệng Mao Thập Bát.
  Mao Thập Bát không nói lên thành tiếng được, miệng vẫn ú ớ chắc là hắn còn
  chửi bới.
  Sách Ngạch Đồ cười hỏi:
  - Không hiểu thằng khùng này ở đâu nhảy bổ ra? Vi Công gia giao cho Sách
  mỗ đem hắn về phủ Thuận Thiên mở cuộc thẩm vấn. Chúng ta hãy bỏ mặc hắn
  không lý gì đến, kéo về quý phủ uống rượu nghe hát đã.
  Vi Tiểu Bảo đáp:
  - Hay lắm! Hay lắm! Tiểu đệ đang định mời Sách huynh cùng các vị đến tệ
  phủ chơi.
  Gã khẽ dặn thân binh:
  - Các ngươi đưa hắn về phủ coi giữ cẩn thận, nhưng đừng làm khó dễ gì hắn
  cả. Hãy lấy rượu thịt cho hắn uống. Lát nữa ta sẽ thân hành thẩm vấn.
  Hôm ấy, trong phủ Lộc Đỉnh Công mở yến tiệc lớn thết đãi văn võ bá quan.
  Các quan viên theo đi đánh Nhã Tát Khắc và dự cuộc hòa đàm Ni Bố Sở
  mồm năm miệng mười, nói phun bọt rãi thuật lại những sự đã qua: Nào Vi đại soái
  thần cơ diệu toán không sót mảy may. Nào ra kỳ mưa hạ thành Nhã Tát Khắc. Nào
  dùng kế •Chu Du - Quần Anh hội hý Tưởng Cán• khiến cho khâm sai La Sát sợ
  mất mật không dám ho he gì nữa, chỉ mong được kiềm điều ước phân chia cương
  giới cho lẹ.
  Trong khi thuật sự, dĩ nhiên họ còn thêm mắm thêm muối cho câu chuyện trở
  nên thần hồ kỳ thần. Họ ví Vi Tiểu Bảo khác nào Gia Cát Lượng phục sinh, Lưu Bá
  Ôn tái thế.
  Bá quan cũng tuôn ra những lời nịnh nọt chẳng thiếu câu gì. Nhưng sự thực,
  trong thâm tâm họ cũng công nhận Vi Công gia sở dĩ được Hoàng thượng sủng áiquả có chân tài. Trước kia họ vẫn coi gã không vào đâu thì nay đã nẩy lòng kính
  trọng.
  Tan tiệc, Vi Tiểu Bảo vào thư phòng lại bày rượu thịt mời Mao Thập Bát làm
  lễ tương kiến. Gã sợ hắn nổi tính thô bạo, liền bảo Tô Thuyên và Song Nhi ăn
  mặc giả làm kẻ thân tùy đứng bên thị phụng.
  Thân binh giải Mao Thập Bát vào.
  Vi Tiểu Bảo niềm nở đứng dậy nghinh tiếp, miệng chào:
  - Mao đại ca! Lâu nay không được gặp. Đại ca bình yên chứ?
  Mao Thập Bát tức giận trợn mắt lên hỏi:
  - Ta làm sao mà không bình yên? Từ ngày ta quen biết tên tiểu tặc rất đỗi
  bực mình! Nguyên trước ta bình yên rồi sau biến thành không yên tâm được nữa.
  Vi Tiểu Bảo cười nói:
  - Mao đại ca hãy thủng thẳng ngồi chơi để tiểu đệ kính mới ba chung rượu
  cho hả hơi đã. Tiểu đệ có chỗ nào đắc tội với Mao đại ca thì đại ca uống rượu
  rồi hãy thóa mạ cũng chưa muộn.
  Mao Thập Bát sấn sổ bước lại quát:
  - Ta đánh chết mi trước rồi hãy uống rượu.
  Hắn giơ nắm tay lớn bằng cái bát đánh nhằm vào mặt Vi Tiểu Bảo đến •vù•
  một tiếng.
  Tô Thuyên lặng mình một cái chụp lấy cổ tay Mao Thập Bát, khẽ vặn một
  vòng. Tay mặt mụ vỗ vai hắn hai cái.
  Mao Thập Bát liền cảm thấy nửa người trên tê chồn, không tự chủ được nữa
  phải ngồi xuống ghế.
  Hắn vừa kinh hãi vừa tức giận, vận kình nhẩy bổ lên thóa mạ:
  - Tiểu tặc!...
  Tô Thuyên đứng ở sau lưng hắn, đưa tay nắm lấy hai huyệt kiên trinh ở bả vai
  hắn rồi từ từ đè xuống.Mao Thập Bát không kháng cự được chút nào, đành chịu ngồi xuống ghế.
  Mao Thập Bát thân thể cao lớn, ít ra gấp hai người Tô Thuyên, nhưng võ công
  mụ rất cao thâm nên kiềm chế hắn một cách dễ dàng.
  Mao Thập Bát khác nào người bị cột chân tay đành riu ríu ngồi xuống.
  Mao Thập Bát lại càng tức giận, lớn tiếng:
  Bữa nay lão gia đã thóa mạ mi là Hán gian ngoài đường phố thì không tính
  đến chuyện sống chết nữa rồi, còn mi hết thẩy người thiên hạ đều biết là một đứa
  đê hèn vô sỉ giết thầy, lừa bạn...
  Vi Tiểu Bảo cãi:
  - Mao đại ca! Tiểu đệ vâng lệnh Hoàng thượng đi đối phó với quỉ La Sát chứ
  không phải để sát hại người Hán chúng ta, sao lại bảo là Hán gian được?
  Mao Thập Bát quát hỏi:
  - Thế thì sao mi... lại sát hại sư phụ Trần Cận Nam?
  Vi Tiểu Bảo vội đáp:
  - Tiểu đệ sát hại gia sư bao giờ? Hiển nhiên gia sư bị tên tiểu tử Trịnh Khắc
  Sảng giết chết.
  Mao Thập Bát nói:
  - Bây giờ mi còn cãi được ư? Con mẹ nó! Trong thánh chỉ của Hoàng đế nói
  quá rõ rồi!
  Vi Tiểu Bảo thất kinh hỏi:
  - Sao?... Trong thánh chỉ của Hoàng thượng sao lại bảo tiểu đệ sát hại sư
  phụ?
  Gã bâng khuâng quay lại nhìn Tô Thuyên.
  Tô Thuyên nói:
  - Bữa trước Hoàng thượng thăng tướng công lên chức Nhất đẳng Lộc Đỉnh
  Công đã ban tờ cáo trạng tuyên dương công lao của tướng công. Bản cáo trạng
  này không hiểu ai viết, trong có đoạn:- "Tiến cử lương tài, dẹp bình Ngô nghịch, thu Đài Loan vào bản đồ Trung
  Quốc."
  "Cầm quân xuất chinh hạ thành Nhã Tát Khắc, trương quốc oai ở cõi ngoài."
  Mụ nói tiếp:
  - Những cái đó đều đúng hết. Nhưng lại có hai câu:
  "Chém bọn nghịch thủ Thiên Địa Hội là Trần Cận Nam, Phong Tế Trung khiến
  mối họa hoạn trong nước liền bị dập tắt. Phỉ đồ, loạn đảng phải thay mặt đổi
  lòng."
  Là không đúng sự thực hoàn toàn.
  Vi Tiểu Bảo chau mày hỏi:
  - Cái gì thay mặt đổi lòng? Câu này ý nghĩa làm sao?
  Cáo trạng nói tướng công bắt được bọn Trần Cận Nam, Phong Tế Trung giết
  rồi, mọi người trong Thiên Địa Hội sợ quá không dám tạo phản nữa.
  Vi Tiểu Bảo nhảy bổ lên, lớn tiếng la:
  - Làm gì có chuyện đó? Thế này chẳng là vu oan cho người ta ư?
  Tô Thuyên từ từ lắc đầu đáp:
  - Chúng ta giết Phong Tế Trung, thánh chỉ nói thế là đúng, chỉ thừa ba chữ
  Trần Cận Nam.
  Vi Tiểu Bảo ấp úng hỏi:
  - Trần Cận Nam là ân sư, sao ta lại... gia hại? Đạo thánh chỉ này... của Hoàng
  thượng. Hỡi ôi! Người thấy thánh chỉ, sao không bảo ta?
  Tô Thuyên đáp:
  - Bọn tiểu nhân đã thương lượng với nhau là trong thánh chỉ thừa ba chữ
  "Trần Cận Nam", khi tướng công ngó tới, nhất định không được vui lòng.
  "Bọn tiểu nhân" mà mụ nói đây là trỏ vào bảy vị phu nhân. Bảy vị đã cùng
  nhau thương lượng về bản cáo trạng.
  Vi Tiểu Bảo liếc mắt nhìn Song Nhi. Thị lẩm nhẩm gật đầu.Vi Tiểu Bảo lại nói:
  - Mao đại ca ơi! Đích thực không phải tiểu đệ sát hại gia sư. Còn Phong Tế
  Trung là tên bạn đồ ở Thiên Địa Hội. hắn ngấm ngầm... thông phong báo tin với
  Hoàng đế...
  Mao Thập Bát cười lạt ngắt lời:
  - Vậy mi là hảo nhân chăng?
  Vi Tiểu Bảo ngồi thừ ra đáp:
  - Tiểu đệ phải vào phân thuyết với Hoàng thượng, xin ngài đổi lại... đổi lại...
  Gã nói luôn ba lần "đổi lại" nhưng biết là nhà Vua quyết chẳng khi nào vì
  thánh chỉ dư ba chữ "Trần Cận Nam" mà đổi lại thượng dụ. Gã tự hỏi:
  - Không hiểu tên cẩu tặc nào đã tâu Hoàng thượng là ta sát hại sư phụ?
  Hoàng thượng coi hành động này là trung tâm với ngài. Nhưng ... nhưng Vi Tiểu Bảo
  này còn làm người được nữa chăng?
  Trong lòng nóng nảy, đột nhiên gã ọe một tiếng rồi khóc òa lên. Miệng la:
  - Mao đại ca! Tô tỷ tỷ! Hảo Song Nhi! Tiểu đệ không sát hại sư phụ.
  Ba người thấy gã đột nhiên khóc rống lên đều giật mình kinh hãi.
  Tô Thuyên vội đến bên nắm lấy vai gã cất giọng ôn nhu nói:
  - Trịnh Khắc Sảng hạ sát lệnh sư ở Thông Cật đảo. Bọn tiện thiếp đều nhìn
  thấy cả.
  Mụ nói rồi lấy khăn tay ra lau nước mắt cho gã.
  Mao Thập Bát bây giờ mới biết tên thân binh võ nghệ cao cường này té ra là
  một người đàn bà, trong lòng rất đỗi ngạc nhiên.
  Vi Tiểu Bảo chợt nghĩ tới điều gì liền nói:
  - Mao đại ca! Tên tiểu tử Trịnh Khắc Sảng hiện nay cũng ở Bắc Kinh. Chúng
  ta đến đối chất, chắc hắn không dám chối cái. Phải rồi! Phải rồi! Chúng ta đi ngay
  bây giờ...
  Gã nói tới đây, bỗng nghe ngoài cửa có thân binh lớn tiếng hô:- Thánh chỉ đã tới! Ngự tiền thị vệ Đa tổng quản phụng sắc tuyên đọc thánh
  chỉ.
  Vi Tiểu Bảo đứng dậy ra cửa nghênh tiếp thì thấy Đa Long đang cười hề hề
  tiến lại.
  Vi Tiểu Bảo quỳ xuống hướng mặt về phía Bắc dập đầu chúc cầu thánh thể
  an khang.
  Đa Long chờ gã lạy xong mới nói:
  - Hoàng thượng phán bảo phải sai đưa tên phản nghịch thóa mạ ngoài đường
  phố vào cung để ngài thân hành tra hỏi.
 2. I♥forumtruyen Nhóm Tác Giả FT

  Làm thành viên từ:
  22 Tháng một 2013
  Số bài viết:
  1,165
  Đã được thích:
  157
  Điểm thành tích:
  89
  Giới tính:
  Nữ
  Lộc Đỉnh Ký - Hồi 242 : PHùNG TíCH PHạM HĂM DÂNG CáO TRạNG


  Vi Tiểu Bảo run lên ấp úng nói:
  - Người... người đó ư? Tiểu đệ bắt hắn đem về thẩm vấn kỹ càng thì
  ra.. thì ra một tên khùng. Hắn nói nhăng nói càn toàn những chuyện trời ơi đất hỡi
  chẳng ra đâu vào đâu, nên không ích gì hết. Tiểu đệ sai đánh một trận nhừ đòn
  rồi tha cho hắn đi. Sao... sao Hoàng thượng lại biết chuyện này? Thật ra cũng
  chẳng có chi quan hệ...
  Mao Thập Bát nghe tới đây không nhịn được nữa, đập bàn "binh binh" luôn
  mấy cái, chén bát rớt xuống đất bể loảng xoảng. Hắn lên tiếng thóa mạ:
  - Vi Tiểu Bảo! Con mẹ nó! Ai là thằng khùng? Bữa nay người chửi bới Hoàng
  đế Thát Đát ở ngoài đường phố chính là lão gia. Lão gia đã không sợ muôn đao
  ngàn kiếm phân thây, chẳng lẽ lại sợ con mẹ nó Hoàng đế Thát Đát?
  Vi Tiểu Bảo ngấm ngầm kêu khổ. Gã chỉ mong gạt được vua Khang Hy cùng
  Đa Long rồi buông tha Mao Thập Bát. Ngờ đâu họ Mao lại không hiểu gã có ý
  bênh vực hắn.
  Mao Thập Bát đã công nhiên thóa mạ Hoàng thượng thì dù hắn có mười tám
  cái đầu cũng không giữ nổi một cái.
  Đa Long buông nhẹ tiếng thở dài, nhìn Vi Tiểu Bảo nói:
  - Vi huynh đệ! Huynh đệ đối với bạn hữu giang hồ thật là con người đầy
  nghĩa khí, Tiểu huynh khâm phục lắm. Vụ này huynh đệ đã hết lòng hết sức là nhân
  cùng nghĩa tận. Chúng ta đi thôi.
  Mao Thập Bát rảo bước ra cửa, đột nhiên quay lại nhổ một bãi nước nọt vào
  mặt Vi Tiểu Bảo.
  Vi Tiểu Bảo đang mãi nghĩ kế, vô tình không kịp né tránh. Bãi nước bọt nhổ
  trúng vào giữa mặt.
  Mấy tên thân binh rút yêu đao ra xông vào gần Mao Thập Bát.
  Vi Tiểu Bảo xua tay nói:
  - Vụ này coi như bỏ đi, đừng làm khó dễ y nữa.
  Bọn thuộc hạ của Đa Long dẫn tới liền lấy khóa tay ra còng Mao Thập Bát
  lại.
  Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm:
  - Hoàng thượng mà thân hành thẩm vấn Mai đại ca thì Ngài chưa hỏi được ba
  câu, tất đã sai lôi y ra chém đầu. Ta phải vào ra mắt Hoàng thượng lập tức. Bất
  luận bằng một giá nào cũng phải tìm cách cứu y cho bằng được.
  Gã nhìn Đa Long nói:
  - Tiểu đệ muốn vào bái kiến Hoàng thượng, tâu rõ nội tình, không nên cho
  hán tử thô lỗ này vào trước mặt long nhân để hắn gây chuyện với Hoàng thượng.
  Đoàn người kéo vào tới Hoàng cung, Vi Tiểu Bảo nghe nói Hoàng thượng
  đang ngồi trong Ngự thư phòng, liền xin vào ra mắt.
  Vua Khang Hy truyền cho vào.
  Vi Tiểu Bảo dập đầu làm lễ rồi đứng dậy.
  Đức Vua phán hỏi:
  - Người thóa mạ ngươi lại thóa mạ cả ta bữa nay ở ngoài đường phố phải
  chăng là hảo bằng hữu của ngươi?
  Vi Tiểu Bảo tâu:
  - Minh kiến của Hoàng thượng xét soi muôn dặm, chẳng có việc gì là thánh
  thượng phải đoán đến lần thứ hai.
  Nhà Vua hỏi:
  - Hắn cũng là người trong Thiên Địa Hội ư?
  Vi Tiểu Bảo tâu:
  - Y không chính thức vào hội, nhưng quen biết nhiều người trong tổ chức này
  mà lại rất khâm phục sư phụ của nô tài. Y nghe nói trong thánh chỉ của Hoàngthượng minh thị rõ rệt là nô tài đã hạ sát sư phụ, tức quá không nhịn được, nên
  thống mạ nô tài một trận đáo để.
  Vua Khang Hy mỉm cười hỏi:
  - Có phải ngươi đã tuyên bố chặt đứt mối liên hệ với Thiên Địa Hội, không
  bao giờ lai vãng với bọn họ nữa?
  Vi Tiểu Bảo tâu:
  - Dạ! Lần này nô tài đi đánh bọn quỷ La Sát không đem theo một người nào
  trong Thiên Địa Hội.
  Nhà Vua hỏi:
  - Rồi đây nếu có bạn cũ ở Thiên Địa Hội đến kiếm ngươi thì ngươi xử sự như
  thế nào?
  Vi Tiểu Bảo tâu:
  - Nô tài quyết lánh mặt để tránh mọi điều bất tiện.
  Đức Vua gật đầu phán:
  - Trong cáo trạng ta đã hạ bút thêm hai tên Trần Cận Nam và Phong Tế
  Trung vào là đỡ cho ngươi được nhiều điều phiền phức. Tiểu Quế Tử! Một người
  không thể đứng trên hai thuyền. Ngươi đã hết lòng trung với ta, nhất tâm lo lắng
  công việc triều đình thì chẳng thể để Thiên Địa Hội dính líu vào được. Bằng ngươi
  quyết tâm làm hương chủ hay Tổng đà chúa ở Thiên Địa Hội là phải quyết chí phản
  ta.
  Vi Tiểu Bảo giật bắn người lên, quỳ xuống dập đầu tâu:
  - Nô tài nhất quyết không làm việc tạo phản. Hồi nhỏ tuổi nô tài chưa hiểu
  đạo lý có khi hành động hồ đồ, nhưng hiện nay đã hiểu sâu sắc đại nghĩa, thay
  mặt đổi lòng, hoàn toàn khác trước.
  Đức Vua gật đầu cười nói:
  - Thế thì hay lắm! Gã điên khùng bữa nay thóa mạ ở ngoài đường phố, ta giao
  cho ngươi sáng mai đem ra hành quyết và do ngươi giám trảm.
  Vi Tiểu Bảo dập đầu tâu:- Xin Hoàng thượng minh giám cho. Nô tài đến được Bắc Kinh làm thần tử
  Hoàng thượng hoàn toàn do người này. ¥n ấy nô tài chưa đền đáp được, nay nô
  tài lớn mật thỉnh cầu Hoàng thượng đại xá cho y. Dù nô tài có phải bỏ hết công
  lao trong cuộc đi đánh bọn quỷ La Sát vừa rồi cũng cam lòng. Nô tài xin lùi lại
  làm Lộc Đỉnh hầu.
  Vua Khang Hy nghiêm sắc mặt hỏi:
  - Ngươi coi việc triều đình phong tước là trò đùa chăng? Ngươi được thăng
  thưởng lên hàng Nhất đẳng Lộc Đỉnh công là ơn điển của ta. Thế mà ngươi đem
  tước lộc phong cáo ra trả giá thì ngươi thật là lớn mật.
  Vi Tiểu Bảo dập đầu binh binh tâu:
  - Nếu Hoàng thượng coi đây là việc trả giá, nô tài cũng đành chịu. Lui xuống
  Lộc Đỉnh hầu mà chưa được thì xin lui đến Thông Cật bá, hay Thông Cật tử cũng
  không sao.
  Nhà Vua định hăm gã một phen cho gã biết luật lệ triều đình, không ngờ gã là
  kẻ tiểu nhân sinh trưởng ở nơi quê mùa. Tuy gã đã làm đến Nhất đẳng công, Đại
  tướng quân mà tính vô lại chưa thay đổi một chút nào. Nhà Vua vừa tức mình lại vừa
  buồn cười, quát bảo:
  - Con mẹ nó! Đứng lên đi!
  Vi Tiểu Bảo dập đầu lần nữa rồi đứng dậy
  Vua Khang Hy ngửng mặt lên nói:
  - Tổ bà nó! Lão gia mà mặc cả với ngươi thì ngươi xin lão gia nhiêu dung cho
  tên phản nghịch đó, phải đem cái thủ cấp của ngươi đánh đổi lấy cái đầu của hắn.
  Vi Tiểu Bảo mặt buồn rười rượi tâu:
  - Cuộc trả giá của Hoàng thượng dữ quá! Xin Hoàng thượng nới cho một
  chút.
  Nhà Vua đáp:
  - Được rồi! Ta chịu nhượng bộ ngươi một bước. Không cắt đầu ngươi thì cắt
  quả trứng để ngươi vào làm thái giám trong cung thật sự.Vi Tiểu Bảo năn nỉ:
  - Xin Hoàng thượng nới thêm cho.
  Nhà Vua đáp:
  - Không nới hơn được nữa. Ngươi không đi giết hắn tức là bất trung với ta.
  Còn ngươi đã trung trinh là trung trinh, bất trung là bất trung, làm gì có chuyện trả
  giá?
  Vi Tiểu Bảo tâu:
  - Nô tài đối với Hoàng thượng giữ vẹn lòng trung, đối với bạn bè coi nặng
  chữ nghĩa, đối với song thân hết lòng hiếu thảo, đối với thê tử một dạ từ ái...
  Nhà Vua cười khanh khách ngắt lời:
  - Ngươi nói vậy thì ra gồm đủ trung hiếu tiết nghĩa, bề nào cũng toàn vẹn.
  Hay lắm! Giỏi lắm! Đáng phục. Sáng mai cũng vào giờ này ngươi đem một cái thủ
  cấp vào đây ra mắt ta. Nếu không có thủ cấp của tên phản nghịch thì là thủ cấp
  của ngươi.
  Vi Tiểu Bảo không sao được đành ôm đầu lui ra.
  Đức Vua thấy gã ra đến cửa lại hỏi:
  - Tiểu Quế Tử! Ngươi có muốn trốn nữa không?
  Vi Tiểu Bảo tâu:
  - Lần này thì nô tài không dám trốn. Nô tài về nhà nằm vắt tay lên trán suy
  nghĩ cách nào làm cho Hoàng thượng vui dạ, lại giữ được nghĩa khí với bạn, mà cái
  đầu của nô tài vẫn bền vững.
  Vua Khang Hy cười nói:
  - Hay lắm! Lâu nay ta không thấy mặt Kiến Ninh Công chúa, rất tưởng nhớ y,
  đã sai đi đón y vào cung.
  Nhà Vua ngừng lại một chút rồi tiếp:
  - Còn sáu vị phu nhân của ngươi cũng theo Công chúa tiến cung triều kiến
  Thái hậu. Thái hậu phán rằng công lao của ngươi không phải là nhỏ, ngài muốn
  thưởng cho cả phu nhân và con cái ngươi.Vi Tiểu Bảo tâu:
  - Đa tạ ơn điển của Thái hậu cùng Hoàng thượng. Nô tài dù tan xương nát thịt
  cũng không đủ báo đền.
  Gã lùi ra hai bước, không nhịn được còn quay đầu lại tâu:
  - Tâu Hoàng thượng! Nô tài đã nói là Hoàng thượng là đức Phật Như Lai, nô tài
  là Tôn Ngộ Không thì muốn nhảy nhót thế nào cũng không ra khỏi lòng bàn tay
  Hoàng thượng được.
  Nhà Vua mỉm cười đáp:
  - Ngươi thần thông quảng đại bất tất phải khách sáo.
  Vi Tiểu Bảo ra khỏi cửa thư phòng, bất giác thở dài nghĩ bụng:
  - Hoàng thượng bắt giữ cả bảy mụ vợ cùng ba đứa con của ta thì dù ta có
  lớn mật trốn đi, cũng không thể bỏ được.
  Gã đang đi trên dãy hành lang, Đa Long lại đón vừa cười vừa nói:
  - Vi huynh đệ! Thái hậu triệu kiến các vị phu nhân cùng Công tử và Tiểu thư,
  chắc là ban thưởng rất nhiều. Tiểu huynh có lời cung hỷ.
  Vi Tiểu Bảo chắp tay đáp:
  - Đa ta đại ca!
  Đa Long mỉm cười nói:
  - Trước khi huynh đệ dẫn quân xuất chinh có dặn tiểu huynh đòi nợ cho thì
  nay đã đòi được bảy tám phần với những ngân phiếu cộng hai trăm sáu mươi mấy
  vạn lạng. Huynh đệ về phủ rồi tiểu huynh đưa sang.
  Vi Tiểu Bảo cười đáp:
  - Đại ca đòi được nhiều như vậy quả nhiên bản lãnh phi thường.
  Gã hằn học nói tiếp:
  - Tên tiểu tử Trịnh Khắc Sảng sát hại gia sư, khiến cho tiểu đệ đến nay hãy
  còn điên đầu. Tổ bà nó! Bữa nay tiểu đệ bị kẻ điên khùng thóa mạ ở ngoài đường
  phố cũng là do mối họa của Trịnh Khắc Sảng gây ra.Gã càng nói càng tức rồi bảo Đa Long:
  - Đa đại ca! Xin đại ca đem nhiều thủ hạ để chúng ta đến đòi nữa.
  Đa Long nghe gã nói tới vụ đến đòi nợ ở Trịnh phủ là một sự hoan lạc nhất
  của lão. Đã có Phủ viễn Đại tướng quân, Nhất đẳng Lộc Đỉnh công Vi Công gia
  hậu thuẫn, lão tha hồ mà ngang tàng, không còn úy kỵ gì nữa.
  Lão liền ưng chịu ngay.
  Đa Long dặn ngự tiền thị vệ phó tổng quản ở lại trong cung chầu chực rồi
  dẫn một trăm tên thị vệ đưa Vi Tiểu Bảo đến Trịnh phủ.
  Trịnh Khắc Sảng tuy cũng được phong công tước, nhưng so với công tước
  của Vi Tiểu Bảo thật khác nhau một trời một vực, vì một đằng là phiên vương phản
  nghịch, một đằng là đại công thần, đại hồng nhân trước giá Hoàng đế. Cũng là phủ
  Công tước nhưng thanh thế chẳng giống nhau chút nào.
  Tấm biển trên cổng lớn viết bốn chữ "Hải Trừng Công Phủ" nhưng là chữ đen,
  làm sao bằng được bốn chữ "Lộc Đỉnh Công Phủ" của Vi Tiểu Bảo khắc bằng chữ
  vàng?
  Vi Tiểu Bảo thấy thế, trong lòng đã mấy phần hoan hỷ, miệng nói:
  - Chiêu bài của tên tiểu tử này đâu có bằng được biển chữ vàng của ta.
  Bọn thị vệ thường đến Hải Trừng Công Phủ đòi nợ hai ba ngày một lần nên
  đã quen thuộc, không cần người gác cổng thông báo, chúng đi vào tự nhiên.
  Vi Tiểu Bảo ngồi giữa đại sảnh, Đa Long ngồi một bên.
  Trịnh Khắc Sảng nghe báo có Phủ viễn Đại tướng quân Vi Tiểu Bảo tới nơi,
  bất giác chân tay luống cuống, vì gã là đệ nhất khắc tinh của hắn trên đời này,
  nhưng hắn không dám tránh mặt, phải vội vã thay mặc công phục chạy ra nghênh
  tiếp.
  Hắn tiến đến trước mặt Vi Tiểu Bảo chắp tay thi lễ, miệng hô:
  - Vi đại soái!
  Vi Tiểu Bảo không thèm đứng dậy, vẫn ngồi bệ vệ, ngửa mặt lên trời khịt mũi
  một tiếng rồi nhìn Đa Long hỏi:- Đa đại ca! Tên tiểu tử Trịnh Khắc Sảng thật là vô lễ! Chúng ta đến đây
  hàng nửa ngày mà hắn không hỏi gì đến. Phải chăng hắn coi bọn chúng ta không
  vào đâu?
  Đa Long đáp:
  - Đúng thế! Giết người thì phải đền mạng, thiếu nợ thì phải trả tiền. Dù có
  rụt đầu rụt cổ như con rùa đen, rút cục vẫn không trốn tránh được.
  Trịnh Khắc Sảng tức giận đến cực điểm, nhưng phải cúi đầu luồn xuống mái
  nhà, vì hai người trước mặt hắn thì một người là Đại tướng quân trong tay giữ binh
  quyền, một người là Ngự tiền thị vệ Đô tổng quản. Còn hắn chẳng có quyền thế
  gì, đã là hàng thần lơ láo lại còn bị hiềm nghi. Tuy hắn tước vị tôn vinh mà thực ra
  ở vào tình trạng không bằng kẻ dân thường.
  Trịnh Khắc Sảng cố gắng nhẫn nại, hắng giọng một tiếng rồi hô:
  - Vi đại soái! Đa tổng quản! Hai vị mạnh giỏi a?
  Vi Tiểu Bảo từ từ cúi đầu xuống, ngó thấy trước mặt có một lão già khom
  lưng đứng đó. Đầu tóc lão đã hoa dâm, dung mạo cực kỳ tiều tụy.
  Gã nhìn kỹ thì người này tuổi chưa già, nhưng mặt buồn rười rượi, da mặt nhăn
  nheo. Túp râu dưới cằm cũng đã đốm bạc.
  Vi Tiểu Bảo chú ý nhìn lại, chẳng phải Trịnh Khắc Sảng thì còn là ai nữa?
  Mới mấy năm, gã chưa nhìn thấy mặt, mà nay tưởng chừng hắn đã già đi đến
  hai, ba chục tuổi.
  Ban đầu Vi Tiểu Bảo rất lấy làm kỳ, nhưng rồi gã hiểu ngay vì mấy năm nay
  hắn đau khổ nhiều quá thành ra chóng già.
  Vi Tiểu Bảo không khỏi sinh lòng lân mẫn, nhưng gã nghĩ tới năm trước Trịnh
  Khắc Sảng đâm chết Trần Cận Nam ở Thông Cật đảo, nộ khí lại xông lên óc.
  Gã cười lạt hỏi:
  - Ngươi là ai?
  Trịnh Khắc Sảng đáp:
  - Tại hạ là Trịnh Khắc Sảng. Sao Vi đại soái không nhận ra?Vi Tiểu Bảo lắc đầu hỏi lại:
  - Trịnh Khắc Sảng nào? Trịnh Khắc Sảng đang làm Diên Bình Vương ở Đài
  Loan kia mà? Sao lại đến Bắc Kinh? Chắc ngươi giả mạo rồi.
  Trịnh Khắc Sảng đáp:
  - Tại hạ quy thuận Đại Thanh, chịu ơn của Hoàng thượng đã được hưởng tước
  lộc.
  Vi Tiểu Bảo nói:
  - ủa! Té ra là thế. Ngày trước các hạ ở Đài Loan nói khoác nói lác bảo đánh
  tới Bắc Kinh, bắt lấy Hoàng thượng, muốn sao được vậy. Những câu đó không kể
  đến nữa ư?
  Trịnh Khắc Sảng ớn lạnh xương sống, lưng toát mồ hôi, bụng bảo dạ:
  - Gã muốn buộc tội cho ta nên bịa đặt ra những câu này. Hoàng thượng lại
  nghe theo lời gã, quyết chẳng chịu tin ta.
  Từ ngày Đa Long dẫn bọn Ngự tiền thị vệ và quân sĩ Kiêu Kỵ Doanh đến
  quấy nhiễu không ngớt, Trịnh Khắc Sảng thật là lo buồn khổ sở, một ngày đằng
  đẵng xem bằng ba thu. Sản nghiệp của hắn khá lớn ở Đài Loan bán đi đem đến
  đây thì mười phần có đến tám, chín đã bị bọn chúng hạch xách lấy mất rồi, vì món
  tiền hơn hai trăm vạn lạng bạc lớn quá. Cả châu báu cùng đồ trang sức bán hết
  cũng không đủ trả nợ. Trong lòng hắn hối hận vô cùng. Nếu hắn biết trước thế
  này thì quyết chẳng đầu hàng Thanh triều.
  Trịnh Khắc Sảng còn cho là lúc Thi Lang đến đánh, nếu hắn dẫn quân cố sức
  tử chiến, chưa chắc đã bị thất bại. Dù không thắng thì liều mạng mà chết ngay
  trước trận cho khỏi tủi hổ với tổ phụ ở dưới suối vàng, lại không đến nỗi phải vô
  cùng khổ nhục như ngày nay.
  Vi Tiểu Bảo nói:
  - Đa đại ca! Trịnh vương gia đây ngày trước oai phong tứ diện, lẫm liệt tám
  phương. Mới đây tiểu đệ còn nghe nói có người đến tiếp rước Vương gia về Đài
  Loan, lên ngôi vương vị trở lại.
  Rồi gã hỏi Trịnh Khắc Sảng:- Trịnh Vương gia! Người đến đón tiếp Vương gia là ai vậy? Tiểu đệ muốn
  điều tra cho biết rõ đặng tâu lên Thánh thương.
  Trịnh Khắc Sảng cất tiếng run run đáp:
  - Vi đại soái! Xin đại soái nương tay cho tại hạ được nhờ. Câu chuyện mà đại
  soái vừa nói đó... hoàn toàn... không đúng sự thật...
  Vi Tiểu Bảo ngắt lời:
  - Ô hay! Thế này thì kỳ thật!
  Gã quay lại hỏi Đa Long:
  - Đa đại ca! Có phải hôm qua chúng ta túm được một tên bạn đồ không? Tên
  lớn tiếng thóa mạ Hoàng thượng rồi chửi bới tiểu đệ. Hắn nói là bộ thuộc cũ của
  Trịnh vương gia...
  Gã dừng lại một chút rồi nói tiếp:
  - Tên đó còn bảo Trịnh Vương gia ở Bắc Kinh bị người ta khinh thường, nên
  đến báo thù cho y, và giết hết những gì Mãn Thanh, Thát Đát.
  Trịnh Khắc Sảng nghe tới đây đứng không vững được nữa, quỳ hai gối xuống,
  cất giọng run run năn nỉ:
  - Xin Vi đại soái tha mạng cho! Tiểu nhân trước kia đắc tội với đại soái thật
  đáng muôn thác. Nhưng lão nhân gia đại nhân đại lượng, mở cho tiểu nhân một
  đường sinh lộ. Tiểu nhân cầu khẩn Hoàng thiên bảo hựu cho lão nhân gia công hầu
  vạn đại.
  Vi Tiểu Bảo cười lạt hỏi:
  - Ngày trước các hạ lúc hạ sát sư phụ ta có nghĩ tới bữa nay không?
  Đột nhiên một người từ hậu đường rảo bước tiến ra. Người này cao mà gầy,
  vẻ mặt rất tinh anh. Lão chính là Nhất kiếm vô huyết Phùng Tích Phạm.
  Phùng Tích Phạm sấn vào bên Trịnh Khắc Sảng, kéo hắn đứng dậy rồi nhìn Vi
  Tiểu Bảo nói:- Vụ giết Trần Cận Nam ngày trước hoàn toàn là chủ ý của tại hạ, chẳng liên
  quan gì đến Trịnh Công gia. Các hạ muốn báo thù cho sư phụ thì cứ việc hỏi tại
  hạ là xong.
  Vi Tiểu Bảo trước nay vẫn đem lòng úy kỵ Phùng Tích Phạm, bây giờ thấy lão
  hùng hùng hổ hổ, bất giác toàn thân gã co rúm lại ngồi trong ghế. Gã ấp úng hỏi:
  - Các hạ... muốn đánh người chăng?
  Đa Long cũng nhảy bổ lên hô:
  - Quân bay đâu?
  Lập tức mười mấy tên thị vệ kéo ùa vào.
  Vi Tiểu Bảo thấy bên mình đông người thế mạnh mới yên lòng, gã lớn tiếng
  hô:
  - Những người này ở kinh sư lớn mật hành hung. Hãy bắt lấy hắn!
  Bốn tên thị vệ đồng thời vươn tay nắm lấy cánh tay Phùng Tích Phạm.
  Phùng Tích Phạm vẫn không kháng cự, dõng dạc nói:
  - Bọn tại hạ đã quy hàng triều đình., Hoàng thượng phong Trịnh Công gia làm
  Hải Trừng công, lại phong tại hạ làm Trung Thành bá, kim khẩu của Hoàng thượng
  đã tuyên bố, bao nhiêu chuyện cũ đều bỏ đi hết quyết không hỏi tới. Vi đại
  soái! Đại nhân mượn việc công để báo tư thù, đổ oan cho người ngay. Bọn tại hạ
  phải đến giãi bày trước Hoàng thượng.
  Vi Tiểu Bảo cười lạt đáp:
  - Phùng đại nhân là người ngay, là hảo nhân! Ha ha! Bữa nay tại hạ mới được
  nghe nói lần đầu Nhất kiếm vô huyết Phùng Tích Phạm Phùng đại nhân là một đại
  hảo nhân.
  Phùng Tích Phạm nói:
  - Bọn Phùng mỗ từ ngày đến Bắc Kinh, yên phận thủ thường, chưa từng giao
  thiệp với một người nào, nhất là không tơ hào dám vi phạm vương pháp. Những vị
  thị vệ đại nhân không ngớt đến đây xòe tay đòi tiền khiến bọn tại hạ phải khuynh
  gia bại sản để ứng phó, nhưng những cái đó cũng không đáng kể. Nay Vi đại soáilại muốn bịa chuyện để khép tội bọn tại hạ, Đức Hoàng thượng sáng soi muôn
  dặm, e rằng không phải chuyện đại nhân muốn ghép tội cho ai cũng được.
  Lão là người có đởm lược lại có kiến thức chứ không ngu ngốc như Trịnh Khắc
  Sảng. Lão nói năng cứng rắn một hồi khiến cho Vi Tiểu Bảo trong lúc nhất thời
  khó bề biện bác.
  Gã nghĩ thầm:
  - Hai người này tuy là hàng nhân ở Đài Loan, nhưng đã được triều đình phong
  tước, dĩ nhiên khó mà lấn áp. Nếu mình muốn phản tọa bọn họ thì đức Hoàng
  thượng chỉ hỏi mấy câu là lập tức biết rõ ngọn ngành. Hoàng thượng mà điều tra
  được mình có ý báo thù cho sư phụ, nhất định khép tội.
  Lòng gã nhũn ra rồi, nhưng ngoài miệng vẫn cứng, gã hỏi:
  - Hôm qua bọn ta bắt được tên phản nghịch. Chính hắn cung xưng thừa nhận
  là đến rước Trịnh vương gia về Đài Loan, chẳng lẽ còn giả được ư?
  Phùng Tích Phạm đáp:
  - Hạng người đó tùy tiện nói càn tin thế nào được? Xin Vi đại soái đưa người
  đó đến đây. Bọn tại hạ sẽ cùng hắn lên hình bộ đối chất.
  Vi Tiểu Bảo hỏi:
  - Phùng đại nhân muốn đối chất ư? Thế thì hay lắm! Thế là tuyệt diệu!
  Gã quay sang hỏi Trịnh Khắc Sảng:
  - Trịnh vương gia! Chỗ tiền mà vương gia thiếu tại hạ đến bao giờ mới thanh
  toán?
  Phùng Tích Phạm nghe Vi Tiểu Bảo đánh trống lảng, lại quan hình đoán sắc
  đoán ra gã sợ Hoàng thượng hay biết vụ này. Lão nghĩ bụng:
  - Cơ sự đã như vậy ta phải đánh bạo đưa ra trước Hoàng đế. Hoàng đế tuy
  nhỏ tuổi nhưng rất đỗi anh minh nhất định ngài phân biệt được ai phải ai trái ai
  gian ai ngay. Nếu ta không nhân cơ hội này làm cho ra lẽ thì rồi đây còn phải
  phiền lụy vô cùng! Gã tiểu tử họ Vi này bức bách chúng ta đến bước đường cùng,
  không thể nhượng bộ được nữa. Gã dồn bọn ta vào chân tường thì ta quyết liều
  với hắn một phen rồi ra sao thì ra.Quyết định chủ ý rồi, lão nói:
  - Vi đại soái! Đa tổng quản! Bọn tại hạ phải làm cáo trạng.
  Vi Tiểu Bảo giật bắn người lên, bụng bảo dạ:
  - Hắn mà đưa cáo trạng đến Hoàng đế thì thật rầy rà cho mình. Nhưng ta
  chẳng thể tỏ ra khiếp nhược.
  Gã liền đáp:
  - Hay lắm! Các vị huynh đệ! Bắt cả họ Trịnh này đưa đi!
  Đa Long không khỏi ngần ngừ, Trịnh Khắc Sảng đã được phong công tước,
  đến đòi tiền hắn thì không sao, nhưng muốn bắt hắn mà chẳng có chỉ dụ của triều
  đình thì không được.
  Lão liền khẽ đáp:
  - Vi đại soái! Chúng ta hãy tâu Hoàng thượng trước rồi hãy bắt người.
  Trịnh Khắc Sảng yên tâm được một chút, liền hỏi:
  - Tại hạ có phạm tội gì đâu mà các vị lại muốn bắt tại hạ?
 3. I♥forumtruyen Nhóm Tác Giả FT

  Làm thành viên từ:
  22 Tháng một 2013
  Số bài viết:
  1,165
  Đã được thích:
  157
  Điểm thành tích:
  89
  Giới tính:
  Nữ
  Lộc Đỉnh Ký - Hồi 243 : GIậN LãO PHùNG LO MƯU TẩY OáN


  Vi Tiểu Bảo liền thuận gió dương buồm đáp:
  - Vương gia có phạm tội hay không bây giờ chưa thể biết được.
  Có điều Vương gia còn thiếu nợ tại hạ chưa thanh toán xong thì tính sao đây?
  Vương gia định trả tiền hay là đi theo tại hạ?
  Trịnh Khắc Sảng nghe chừng có thể khỏi bị bắt liền nói ngay:
  - Tại hạ xin trả tiền! Tại hạ xin trả tiền!
  Hắn vội tiến vào nội đường lấy một tập ngân phiếu. Đồng thời hai tên gia
  đinh bưng ra một cái mâm đựng kim ngân và đồ trang sức.
  Trịnh Khắc Sảng nói:
  - Vi đại soái! Ty chức dốc hết cả hòm xiểng mới được chừng tám, chín vạn
  lạng bạc. Hiện giờ thực tình không đào đâu ra được nữa.
  Vi Tiểu Bảo hỏi:
  - Không đào đâu ra được nữa ư? Tiểu đệ không tin như vậy. Vương gia đưa
  tiểu đệ vào tìm kiếm xem sao.
  Trịnh Khắc Sảng ngập ngừng đáp:
  - Cái đó... cái đó... có điều không tiện.
  Phùng Tích Phạm tức quá lớn tiếng:
  - Bọn tại hạ không phạm vương pháp mà Vi đại soái đòi khám xét trong nhà
  thì có Thánh chỉ hay văn thư của Hình bộ đại đường không?
  Vi Tiểu Bảo cười đáp:
  - Đây không phải là chuyện khám nhà. Nhưng Trịnh vương gia bảo không đào
  đâu ra được một phân bạc nào nữa, tại hạ nhận thấy Vương gia còn có tiền bạc, e
  rằng y đem vàng bạc châu báu cất dấu trong bí thất, không chừng còn đao
  thương võ khí, áo long bào long cổn gì cũng nên. Trong lúc nhất thời y không
  kiếm thấy, nên bọn tại hạ vào kiếm dùm.
  Trịnh Khắc Sảng nói:
  - Khi nào tại hạ dám dấu... long bào long cổn gì gì đâu? Hơn nữa ty chức mới
  là công tước, vậy chẳng khi nào dám nhận hai chữ "Vương gia" mà đại soái xưng
  hô. Ty chức xin đại soái miễn cách xưng hô đó.
  Vi Tiểu Bảo nhìn Đa Long nói:
  - Đa đại ca! Xin đại ca kiểm điểm xem chỗ đó cộng được bao nhiêu?
  Đa Long và hai tên thị vệ kiểm ngân phiếu rồi đáp:
  - Tập ngân phiếu cộng được năm vạn bốn nghìn ba trăm lạng bạc. Còn một ít
  đồ nữ trang thì Đa mỗ không biết thế nào mà đánh giá.
  Vi Tiểu Bảo thò tay vào món trang sức đảo lộn mấy cái, cầm một cành kim
  phụng thoa giơ lên làm bộ giật mình kinh hãi hỏi:
  - Trời ơi! Đa đại ca! Sự vật này phạm cấm điều. Đức Hoàng thượng là rồng.
  Chính cung nương nương là phụng. Sao... sao Vương phi của Trịnh vương gia cũng
  xài Kim phụng thoa?
  Phùng Tích Phạm tức giận lại lớn tiếng:
  - Vi đại soái! Đại soái bới lông tìm vết để ghép chúng ta vào vòng tội lỗi.
  Bữa nay Phùng mỗ đành phải liều mạng với đại soái. Vàng bạc cùng đồ trang sức
  trong các tiệm ở khắp thiên hạ còn tiệm nào không có những cành thoa hình chim
  phượng? Nữ quyến ở các nhà quan lại trong thành Bắc Kinh còn ai không cài kim
  phụng thoa?
  Vi Tiểu Bảo nói:
  - Té ra Phùng đại nhân đã coi hết nữ quyến các nhà quan tư ở thành Bắc
  Kinh. ồ! Vậy Phùng đại nhân bảo các vị thái thái cùng tiểu thư nhà ai đẹp nhất?
  Gã tặc lưỡi mấy tiếng nói tiếp:
  - Thật là lợi hại! Thật là ghê gớm! Được coi nữ quyến hết mọi nhà quyền quý
  trong thành thì nhãn phước không ai bì kịp! Vương phi của Khang Thân vương, tiểuthư ái nữ của quan Binh bộ Thượng thư Minh Châu, Phùng đại nhân cũng nhìn thấy
  rồi chứ?
  Phùng Tích Phạm tức quá không nói nên lời mà trong lòng quả cũng khiếp
  sợ. Lão biết gã thiếu niên này giao du thân mật với hết các nhà quyền quý đồng
  triều. Nếu gã thêm dầu thêm mỡ đồn đại vụ này ra ngoài thì thật phiền cho lão.
  Trịnh Khắc Sảng không ngớt khom lưng xá dài nói:
  - Vi đại nhân! Nhất thiết xin đại nhân bảo toàn cho. Ty chức năn nỉ đại nhân
  dung tình.
  Vi Tiểu Bảo thấy mình nói mấy câu khiến cho Phùng Tích Phạm khiếp sợ
  không dám lên tiếng nữa. Gã cười ha hả bảo Đa Long:
  - Đa đại ca! Thể diện của tiểu đệ còn kém đại ca xa lắm. Đa đại ca đòi nợ
  được hơn hai trăm vạn lạng bạc, mà chính tiểu đệ thân hành xuất mã lại chỉ được
  một chút thế này.
  Trịnh Khắc Sảng đáp:
  - Thực tình trong nhà ty chức không còn chút gì nữa, quyết chẳng khi nào...
  dám quịt nợ.
  Vi Tiểu Bảo nói:
  - Chúng ta về thôi! Chừng mười ngày hay nửa tháng, người nhà Trịnh vương gia
  ở Đài Loan sẽ vận chuyển vàng bạc đến, chúng ta lại tới đòi.
  Gã nói rồi đứng dậy ra khỏi sảnh đường.
  Phùng Tích Phạm nghe giọng Vi Tiểu Bảo thấy câu nào gã cũng cố ý vu hãm
  Trịnh Khắc Sảng vào việc mưu đồ phản loạn và vẫn liên kết với bộ hạ cũ ở Đài
  Loan. Đây là một trọng tội đưa đến chỗ diệt tộc. Nếu không biện minh thì suốt
  đời bị uy hiếp, khó lòng làm người được.
  Lão liền dõng dạc nói:
  - Bọn Phùng mỗ luôn luôn giữ đạo công bằng, tuân theo phép nước, chẳng
  bao giờ dám bước lệch lạc ra ngoài khuôn phép. Bữa nay Vi đại soái cùng Đa
  tổng quản đã nói những gì ở đây, bọn Phùng mỗ phải nhất nhất tâu bày lên đứcHoàng thượng. Nếu không thì vòm trời tuy rộng bát ngát mà bọn tại hạ không còn
  đất đứng.
  Vi Tiểu Bảo cười hỏi:
  - Các vị muốn đất đứng ư? Có chứ, có chứ! Trịnh vương gia! Phùng tướng
  quân! Các vị trở về Đài Loan, há chẳng là một khu vực rất lớn để các vị đặt chân?
  Hai vị đang thương nghị về việc tìm đất đứng, vậy bọn tại hạ không dám quấy
  nhiễu nữa.
  Rồi gã dắt tay Đa Long băng băng đi ra cửa.
  Vi Tiểu Bảo về đến phủ, lập tức truyền mở tiệc rượu, mời đoàn thị vệ ăn
  uống.
  Đa Long sai thủ hạ đem bốn chiếc rương vào mở ra, trong đựng toàn bạc
  vàng châu báu và một tập ngân phiếu.
  Lão cười nói:
  - Đòi nợ mấy tháng trời khiến cho gia sản của tên tiểu tử Trịnh Khắc Sảng
  mất quá nửa vào chỗ này. Vi huynh đệ! Huynh đệ kiểm điểm lại rồi thu nhận lấy.
  Vi Tiểu Bảo lấy tập ngân phiếu ước chừng mười mấy vạn lạng đưa ra nói:
  - Tên cẩu tặc này sát hại gia sư, nhưng hắn được Hoàng thượng phong cho
  tước vị, mối thù của tiểu đệ không thể trả được.
  Đa tạ đại ca cùng chúng vị huynh đệ chỉnh hắn một phen thê thảm, khiến tiểu
  đệ cũng hả lòng. Gia sư không có gia quyến, số bạc này chẳng dùng làm gì. Tiểu
  đệ trích một phần cho người đến Đài Loan xây cất một ngôi từ đường lớn để thờ
  phụng ân sư. Còn bao nhiêu xin đại ca và chúng vị huynh đệ chia nhau.
  Đa Long xua tay lia lịa đáp:
  - Không được đâu! Không được đâu! Đây là tiền Trịnh Khắc Sảng thiếu nợ
  huynh đệ. Hàng ngày huynh đệ sai mấy tên thân binh đến gõ cửa nhà hắn đòi nợ,
  dĩ nhiên hắn phải trả. Bọn tiểu huynh làm giúp huynh đệ một việc nhỏ mọn phỏng
  có chi đáng kể? Chúng ta đã là người một nhà, khi nào còn lấy tiền của huynh đệ?
  Vi Tiểu Bảo cười nói:- Chẳng dấu gì đại ca: Sản nghiệp của tiểu đệ rất dư giả, tha hồ xài không
  hết. Đã là hảo bằng hữu thì có tiền cùng xài, sao còn nói đến chuyện riêng tây?
  Đa Long nhất định không chịu thu nhận.
  Hai người tranh luận đến đỏ mặt tía tai. Sau cùng bọn thị vệ phải lấy một
  trăm vạn lạng bạc gọi là thảo trái phí. Còn bao nhiêu Đa Long thân hành đem vào
  nội đường ở Vi phủ.
  Cả những thị vệ thường trực ở trong cung cũng được chia phần, mỗi người
  mấy ngàn lạng.
  Bọn thị vệ sung sướng hoan hô nhiệt liệt. Cơm no rượu say rồi, chúng mở
  bàn bài cẩu và bàn xúc xắc đánh ngay ở nhà đại sảnh trong phủ Công tước.
  Mọi người đánh bạc cho đến canh hai, Vi Tiểu Bảo nhìn Đa Long nói:
  - Đa đại ca! Tiểu đệ còn muốn phiền đại ca giúp cho một việc.
  Đa Long đang hồi vận đỏ, trong lòng khoan khoái, cười đáp:
  - Được rồi! Bất luận việc gì, huynh đệ cứ cho hay là được.
  Nhưng lão chợt nhớ tới điều gì, nói tiếp:
  - Chỉ có một điều chẳng thể làm xong là tên hán tử điên khùng chửi bới
  ngoài đường phố, Hoàng thượng đã truyền cho tiểu huynh phải phòng thủ nghiêm
  mật để sáng mai đưa ra pháp trước hành hình, do huynh đệ làm giám trảm. Nếu tiểu
  huynh vị tình riêng mà buông tha hắn, tất Hoàng thượng sai chém đầu mình.
  Vi Tiểu Bảo quả nhiên định ủy thác lão về vụ này, ngờ đâu lão đã chặn đầu
  trước... gã nghĩ bụng:
  - Đức Hoàng thượng thần cơ diệu toán, việc gì cũng tiên liệu được. Mình chịu
  bỏ ra một trăm vạn lạng bạc để mua mạng sống cho Mao đại ca mà không xong.
  Trong lòng căm hận, gã lại muốn đến nhà Trịnh Khắc Sảng đòi nợ, nhưng nghĩ
  tới tình trạng suy đồi của hắn và đã hành hạ, vũ nhục hắn đến cùng cực. Nếu còn
  đi uy hiếp một kẻ khốn cùng sao phải đấng anh hùng?
  Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài miệng gã đáp:- Về vụ hán tử điên khùng, Hoàng thượng đã thân hành dặn bảo, tiểu đệ dù
  lớn mật đến đâu cũng chẳng dám buông tha y.
  Gã dừng lại một chút rồi tiếp:
  - Bữa nay chúng ta đến đòi nợ Trịnh Khắc Sảng như vậy là đủ rồi. Chỉ còn
  tên thủ hạ của hắn là Phùng Tích Phạm. Con mẹ nó! Thằng cha này đáo để thật!
  Chúng ta đều bị nó khinh khi. Cái giận này tiểu đệ không nuốt trôi được.
  Mấy tên thị vệ đứng bên nghe Vi Tiểu Bảo nói vậy liền đồng thanh phụ họa:
  - Bọn tiểu nhân bữa nay thấy cử động cùng lời nói của lão Phùng cũng tức
  đầy ruột. Vi đại soái bất tất phải phiền lòng. Để bọn tiểu nhân sấn đến nhà lão
  hỏi tội. Lão bất quá là một tên bại tướng đầu hàng mà dám sinh cường ở giữa
  thành Bắc Kinh này thì bọn tiểu nhân chẳng hóa ra vô dụng?
  Bọn thị vệ càng nói càng hậm hực, những muốn đến Bá tước phủ ngay lập tức
  để hành hung Phùng Tích Phạm.
  Vi Tiểu Bảo đáp:
  - Chúng ta có đi làm tội con rùa đó thì không nên ra mặt để các quan hay
  biết. Lỡ ra họ làm bản tấu lên Hoàng thượng thì thanh danh của Ngự tiền thị vệ
  không khỏi bị tổn thương.
  Đa Long cũng nói theo:
  - Đúng lắm! Đúng lắm! Huynh đệ lo xa như thế là phải.
  Vi Tiểu Bảo lại nói:
  - Đa đại ca cũng đừng xuất mã, xin Trương đại ca và Triệu đại ca, hai vị dẫn
  anh em đi.
  Gã quay lại nhìn Trương Khang Niên và Triệu Tề Hiền dặn:
  - Các vị mạo xưng là thủ hạ của Thái đô thống ở Tiền Phong doanh nói là có
  công vụ khẩn cấp mời con rùa Phùng Tích Phạm đến thương nghị. Lão con rùa dù
  có sinh dạ hoài nghi cũng vẫn phải đi. Hai vị đưa hắn đến nửa đường rồi xích tay
  khóa chân lại, dùng vải đen bịt mắt lão, cả miệng cũng nhét hạt thị vào. Hai vị đưa
  lão ra phía đông thành rồi lại quanh sang phía tây, đi vòng vèo một lúc, sau cùnghãy đưa tới đây. Đến lúc đó các huynh đệ đánh lão một trận nhừ đòn, lột hết
  quần áo rồi đưa đến bỏ trên giường di thái thái của Thái đô thống.
  Bọn thị vệ nghe gã nói tới đây không nhịn được phải phì cười và đều khen là
  diệu kế.
  Bọn Ngự tiền thị vệ và bọn quan binh Tiền Phong doanh trước nay vốn có
  chuyện bất hòa, chạm trán nhau thường gây cuộc ẩu đả. Đa Long và Thái đô thống
  tranh đấu ra mặt cũng có, ngấm ngầm cũng có, nhưng thủy chung trong bảy, tám
  năm trời chẳng ai làm gì được ai.
  Đa Long lại càng khoan khoái, xen vào:
  - Lão Thái sợ vợ quá. Lão lấy tỳ thiếp mà không dám đưa về nhà. Mới đây lại
  cưới đệ bát phòng di thái để ở hẻm Điềm Thủy. Ban đêm lão thái cũng không dám
  đến đó ngủ. Chúng ta mà đem Phùng Tích Phạm lột hết quần áo đến bỏ trên
  giường tân di thái của lão thì lão tức đến bể mật. Dù lão có nghi ngờ bọn ta dở
  trò quỷ nhưng anh em đừng ai tiết lộ phong thanh, lão vẫn chẳng làm gì được.
  Bọn thị vệ liền bỏ hết huy hiệu thị vệ trên người ra. Chúng hể hả kéo nhau
  đi ngay.
  Vi Tiểu Bảo cùng Đa Long ngồi ở sảnh đường uống rượu chờ đợi.
  Vi Tiểu Bảo lại sai thân binh chia thành từng tốp ra ngoài do thám.
  Lát sau có tin về báo:
  - Đoàn thị vệ đã đến trước Trung Thành bá phủ gọi cửa xin ra mắt.
  Phùng Tích Phạm thân hành ra đón tiếp, mời mọi người vào uống trà.
  Trương Khang Niên cho lão hay là vâng lệnh Thái đô thống đến thương nghị
  tức khắc vì có tin báo quân tình khẩn cấp ở Đài Loan.
  Phùng Tích Phạm lên kiệu đi ngay. Anh em thị vệ đưa hắn ra phía tây thành
  và đã khóa tay xích chân lão rồi, lại bắt hết bọn tùy tùng của lão.
  Đoàn người đi về phía bắc, gặp bọn lính canh của phủ Cửu môn đề đốc
  chặn hỏi.
  Triệu Tề Hiền lớn tiếng đáp:- Đây là đội Tiền Phong doanh.
  Phùng Tích Phạm trong kiệu nhất định cũng nghe rõ.
  Đoàn người đang đi về phủ này.
  Sau khoảng thời gian cháy tàn nén hương, đoàn thị vệ áp giải Phùng Tích
  Phạm đến.
  Trương Khang Niên lớn tiếng hô:
  - Khải bẩm Thái đô thống! Đã giải phạm quan Phùng Tích Phạm về đây.
  Vi Tiểu Bảo nắm tay lại thành quyền ra hiệu đánh đi.
  Bọn thị vệ lớn tiếng la:
  - Phạm quan Phùng Tích Phạm thông đồng với bọn phản nghịch, âm mưu bất
  pháp. Thái đô thống ra lệnh khảo đả!
  Phùng Tích Phạm võ công cao cường lại là người cơ cảnh. Ngay lúc bọn thị
  vệ mạo xưng là quan binh Tiền Phong doanh đến mời, lão đã nhìn ra có chỗ
  không đúng. Nếu lão muốn trốn thoát thì bọn thị vệ tuy đông người nhưng nhất
  quyết không thể bắt được. Song sau khi đầu hàng được phong bá tước, lão đinh
  ninh dù đối phương cố ý hãm hại, nhưng đức Hoàng thượng anh minh sẽ phân rõ
  gian ngay. Nếu hắn trốn chạy cho thoát thân thì không khỏi mang tiếng sợ tội nên
  mới trốn tránh và từ đây bao nhiêu tước lộc vinh hiển đều trôi theo dòng nước.
  Lão nghĩ vậy nên chẳng kháng cự gì hết.
  Phùng Tích Phạm vì tham đồ phú quý mà để mình là một tay cao thủ võ lâm
  đương thời cho bọn thị vệ đánh đến thừa sống chí chết.
  Vi Tiểu Bảo nhìn lão mũi đổ máu tươi, nội thương trầm trọng, cảm thấy khoan
  khoái trong lòng vì mối thù giết sư phụ coi như đã trả được phân nửa.
  Gã sợ tiếp tục đánh nữa có khi chết người, liền xua tay ra hiệu cho thị vệ
  dừng lại.
  Gã lại sai thân binh lột hết quần áo Phùng Tích Phạm, dùng một tấm chiếu
  quấn lấy người lão.
  Lúc này Phùng Tích Phạm chỉ còn thoi thóp thở, không biết gì nữa.Đa Long cười nói:
  - Bây giờ đưa đến nhà Bát di thái mà bỏ.
  Triệu Tề Hiền cười nói:
  - Hay hơn nữa là lột trần cả Bát di thái của lão Thái rồi cột hai người vào với
  nhau.
  Bọn thị vệ khoái trá reo lên:
  - Hay tuyệt!
  Đa Long muốn được coi Bát di thái của Thái đô thống thân thể lõa lồ, liền
  cười nói:
  Lần này để ta đi hướng dẫn anh em.
  Mấy người khiêng Phùng Tích Phạm lên toan xuất phát thì đột nhiên hai tên
  thân binh chạy vào trước mặt Vi Tiểu Bảo báo cáo:
  - Khải bẩm đại soái! Ngoại trạch của Thái đô thống trong hẻm Điềm Thủy hiện
  đang xẩy cuộc náo loạn đánh nhau đến trời long đất lở.
  Mọi người đều giật mình kinh hãi, tự hỏi:
  - Sao lại tiết lộ phong thanh để Thái đô thống biết mà phòng bị? Vụ này
  hỏng bét rồi.
  Vi Tiểu Bảo hỏi:
  - Những ai đánh lộn?
  Một tên thân binh đáp:
  - Bọn tiểu nhân tám tên vâng tướng lệnh của đại soái đến do thám mặt trước
  mặt sau hẻm Điềm Thủy bỗng thấy một đội nương tử quân chừng ba, bốn chục
  người...
  Vi Tiểu Bảo chau mày ngắt lời:
  - Nương tử quân là cái gì?
  Tên thân binh đáp:- Trình đại soái: Đội người này toàn là nữ nhân bàn chân to tướng. Người thì
  cầm Cán miến côn kẻ thì dùng Tẩy y bổng. Lại có người cầm dóng cửa, đòn gánh
  xông vào ngoại trạch của Thái đô thống đánh loạn xà ngầu. Họ lôi bọn tiểu cô
  nương rất xinh đẹp ra rồi dùng bì tiễn quất lấy quất để.
  Vi Tiểu Bảo và Đa Long nhìn nhau kinh hãi chẳng hiểu nguyên nhân ra làm
  sao.
  Vi Tiểu Bảo giục:
  - Đi do thám nữa xem sao.
  Hai tên thân binh dạ một tiếng toan chạy ra cửa thì toán do thám thứ hai
  chạy về báo:
  - Bẩm đại soái! Thái đô thống cưỡi khoái mã đã đến hẻm Điềm Thủy. Quần áo
  lão mặc không chỉnh tề, một chân xỏ giầy một chân không. Người thống lĩnh đội
  nương tử quân đến đánh hẻm Điềm Thủy chính là Thái đô thống phu nhân.
  Mọi người nghe nói phá lên cười.
  Tên thân binh nói tới đây, chính hắn cũng không nhịn được phải rũ ra mà cười,
  sau mới nói tiếp:
  - Vị thái thái đó nắm lấy Thái đô thống tát hai cái vào mặt rồi lại đá thêm một
  cước, coi khiếp quá! Thái đô thống phải khom lưng xá dài năn nỉ:
  - "Thái thái hãy bớt giận! Thái thái hãy bớt giận!"
  Vi Tiểu Bảo và bọn thị về cười hô hố. Hai người biết Thái đô thống phu nhân
  nổi cơn ghen nên đến đánh ngoại trạch của lão.
  Đa Long khoa chân múa tay nói:
  - Có thế mới đáng đời lão Thái.
  Vi Tiểu Bảo chợt động tâm cơ nói:
  - Đa đại ca! Đại ca thống lãnh nhân mã đến giàn xếp đi. Thế là từ nay đại ca
  nắm được tóc lão Thái và đội Tiền Phong doanh của lão cũng không dám đối
  nghịch với bọn Ngự tiền thị vệ chúng ta nữa.Đa Long nghe Vi Tiểu Bảo nhắc nhở mừng quá, đưa tay lên gõ vào trán mình
  đánh "cốp" một tiếng rồi cười nói:
  - Tiểu huynh thật là hồ đồ. Gặp cơ hội tốt này sao không chụp lấy? Anh em
  ơi! Chúng ta đi coi nhiệt náo.
  Lão thống lãnh đoàn thị vệ chạy thẳng đến hẻm Điềm Thủy.
  Vi Tiểu Bảo thấy Phùng Tích Phạm nằm thẳng cẳng dưới đất bụng bảo dạ:
  Đã đến thế này thì ta phải nghĩ cách khác để xử trí lão con rùa.
  Hai tay chắp để sau lưng, gã bước lui rồi lại bước tới trong sảnh đường, lẩm
  bẩm một mình:
  - Trời sáng là ta phải đi giết Mao đại ca. Biết làm thế nào để cứu mạng y?
  Cướp pháp trường ở Đại Danh phủ thì không được rồi. Pháp trường, pháp
  trường...
  Đột nhiên gã tới tuồng tích "Pháp trường hoán tử", bất giác bụng bảo dạ:
  - Phải rồi! Tiết Cương gây nên tai vạ, toàn gia bị xử trảm. Có lão già râu bạc
  là Từ gì đó đem con mình ra pháp trường đổi lấy tên Tiết gì đó...
  Vi Tiểu Bảo coi hát rất nhiều, tuy gã không nhớ tên những vai trò, nhưng
  tuồng tích lại nhớ rất rõ.
  Sau khi nghĩ tới tấn "Pháp trường hoán tử" gã liền tưởng nhớ đến vở tuồng
  "Sưu cô cứu cô".
  Trong thiên cố sự này có người râu đen tên gọi Trình Anh đem con mình ra
  đổi lấy con chủ. Lão để con mình chết đặng cứu mạng cho tiểu chủ nhân.
  Rồi gã tự nhủ:
  - Cái này không được. May mà Mao đại ca ra ngoài lứa tuổi với con ta, không
  thì ta phải đem Hổ Đầu, Đồng Trùy ra pháp trường để chịu chết đặng đổi lấy Mao
  đại ca. Nói vậy thì nói, tình bằng hữu tuy thâm trọng, nhưng sự tình này chắc ta
  không dám mà cũng không phải làm. Hay lắm! Hay lắm!
  Gã vung cước đá vào Phùng Tích Phạm một đòn khá nặng, rồi nói:- Vận khí lão còn khá lắm! Vi đại soái thu lão làm con hờ. Vi đại soái không
  bỏ được con ruột để đem đổi mạng. Còn con hờ thì tha hồ.
  Gã liền gọi đội trưởng thân binh vào dặn dò mật kế. Gã thưởng cho hắn một
  ngàn lạng bạc và giao một ngàn lạng bạc để hắn chia cho những thân binh cộng sự
  trong vụ này.
  Tên đội trưởng khom lưng tạ ơn nói:
  - Xin đại soái cứ yên tâm. Nhất thiết tiểu nhân làm được ổn thỏa, quyết
  không lầm lỡ.
  Vi Tiểu Bảo an bài xong đâu đấy rồi đi vào nội đường.
  Bảy vị phu nhân cùng con trai con gái đều được Thái hậu triệu vào cung.
  Trong nhà vắng ngắt, Vi Tiểu Bảo để nguyên áo nằm xuống giường nghỉ.
  Chẳng bao lâu trời đã sáng rõ.
  Vào khoảng giờ thìn, trong cung có chỉ dụ đưa ra nói:
  - "Giang dương đại đạo là Mao Thập Bát đại nghịch vô đạo, nhục mạ đại thần
  phải đem hành quyết".
  "Phái Phủ Viễn đại tướng quân, Nhất đẳng Lộc Đỉnh Công Vi Tiểu Bảo làm
  giám trảm".
  Vi Tiểu Bảo tiếp thượng dụ xong ra ngoài cửa phủ điểm thân binh.
  Bỗng thấy Đa Long dẫn mấy chục tên ngự tiền thị vệ áp giải Mao Thập Bát
  tới nơi.
  Mao Thập Bát mũi sưng, mắt tím, mặt đầy những máu. Hiển nhiên hắn đã phải
  chịu khổ hình, nhưng thái độ rất quật cường. Hắn vừa thấy Vi Tiểu Bảo lại lớn tiếng
  thóa mạ:
  - Vi Tiểu Bảo! Mi là một tên hán gian vô liêm sỉ. Bữa nay lão gia phải ra pháp
  trường chịu chém mà ngươi làm giám trảm quan. Lão gia chết chẳng có chi oan
  uổng. Ai bảo lão gia ngày trước đui mắt vào ổ điếm ở Dương Châu dắt tên tiểu
  hán gian đưa tới Bắc Kinh?Bọn thân binh lớn tiếng quát tháo. Nhưng Mao Thập Bát vẫn chửi bới một
  thêm hung dữ.
  Vi Tiểu Bảo lờ đi như không nghe thấy và không lý gì đến Mao Thập Bát. Gã
  quay lại hỏi Đa Long:
  - Tình hình lão Thái ra làm sao?
  Đa Long cười đáp:
  - Đêm qua tiểu huynh tới nơi thì lão Thái bị phu nhân cào cho mặt đầy vết
  máu. Lão vừa ngó thấy tiểu huynh thì bẽn lẽn quá chừng!...
  Vi Tiểu Bảo hỏi:
  - Lão có nói gì không?
  Đa Long đáp:
  - Lão chưa kịp nói thì tiểu huynh đến can khéo để lão khỏi hổ thẹn, đồng
  thời khuyên giải phu nhân của lão, tiểu huynh còn đưa Bát di thái về nhà để y bầu
  bạn với hai ả tiểu thiếp của tiểu huynh. Thế là lão Thái thiên ân vạn tạ, cảm kích
  tiểu huynh không biết đến đâu mà kể.
  Vi Tiểu Bảo cười hỏi:
  - Dung mạo vị Bát di thái đó thế nào?
  Đa Long chĩa ngón tay cái lên đáp:
  - Hà hà! Thật không còn chê vào đâu được.
 4. I♥forumtruyen Nhóm Tác Giả FT

  Làm thành viên từ:
  22 Tháng một 2013
  Số bài viết:
  1,165
  Đã được thích:
  157
  Điểm thành tích:
  89
  Giới tính:
  Nữ
  Lộc Đỉnh Ký - Hồi 244 : NHữNG ÂM MƯU ĐáNH TRáO PHạM NHÂN


  Vi Tiểu Bảo cười hỏi:
  - Đại ca thấy sắc đẹp có điên đảo thần hồn rồi mượn gió bẻ măng
  không?
  Đa Long cười ha hả đáp:
  - Cái đó huynh đệ cứ yên tâm. Dù huynh đệ có đến một trăm hai chục trái
  tim cũng đừng lo ngại chi hết. Đại ca về cái đó kém lắm. Lão Thái tuy là đối đầu
  của đại ca nhưng đại ca quyết chẳng làm trò đó.
  Hai người áp giải Mao Thập Bát đi về phía pháp trường ở cửa Thái Thị.
  Đa Long cưỡi ngựa. Vi Tiểu Bảo ngồi trên cỗ xe lớn màu lục.
  Mao Thập Bát ngồi trong xe bò không có mui. Hai tay trói dặt ra đằng sau.
  Nơi cổ cắm tấm biển gỗ đề hàng chữ:
  - "Khâm phạm Mao Thập Bát lập tức hành hình".
  Cỗ xe bò từ chợ lừa ngựa đi về phía tây, trăm họ tới tấp đi coi rất đông.
  Mao Thập Bát dọc đường lúc kêu la, lúc hát ngao, lúc lại gầm lên:
  - Lão gia từ năm mười tám tuổi đã nên trang hảo hán mới mang danh là Mao
  Thập Bát. Lão gia biết trước phải vạ mất đầu.
  Trăm họ hai bên đường phố lớn tiếng hoan hô, ca ngợi:
  - Giỏi lắm! Đáng mặt hán tử giang hồ.
  Xe bò đến chỗ gã tư hai đường phố lớn giao nhau ở cổng Tuyên Võ là tới
  pháp trường cửa Thái Thị.
  Bọn thân binh của Vi Tiểu Bảo đã làm nhà rạp ngay đêm hôm trước.
  Trước sau nhà rạp đều có quan binh bảo vệ cực kỳ nghiêm mật.
  Đa Long vâng mật chỉ của Vua Khang Hy, chỉ sợ bọn Thiên Địa Hội đến cướp
  pháp trường, đã thông tri cho Cửu môn đề đốc phái một ngàn quan binh canh giữ
  bốn mặt.
  Mao Thập Bát đứng giữa pháp trường, oai phong lẫm liệt hô lớn:
  - Chúng ta đều là trăm họ người Đại Hán. Giang sơn gấm vóc của chúng ta bị
  bọn Thát Đát chiếm cứ. Nhưng có một ngày sẽ giết hết bọn Thát Đát không còn
  một mống.
  Vi Tiểu Bảo xuống kiệu tiến vào nhà rạp.
  Cỗ kiệu lớn dừng lại ở bên.
  Vi Tiểu Bảo vào ngồi ghế giữa, gã mời Đa Long ngồi một bên.
  Đa Long chau mày hỏi:
  - Tên khâm phạm kia nói toàn điều đại nghịch vô đạo làm phiến động lòng
  người. Chúng ta chém hắn lẹ đi cho rồi.
  Vi Tiểu Bảo đáp:
  - Phải đấy!
  Rồi gã hô:
  - Đem phạm nhân vào đây.
  Bốn tên thân binh dẫn Mao Thập Bát vào, đè hắn quỳ xuống, nhưng hắn nhất
  định không quỳ.
  Vi Tiểu Bảo nói:
  - Hắn không quỳ thì thôi.
  Gã quay lại nhìn Đa Long hỏi:
  - Đại ca đã xét nghiệm đích thân trọng phạm chưa? Không lầm lẫn đấy chứ?
  Đa Long đáp:
  - Không thể lầm được.
  Vi Tiểu Bảo tuyên bố:- Đã nghiệm minh đích thân khâm phạm Mao Thập Bát và lập tức chém đầu.
  Gã cầm bút son gạch vào tấm biển gỗ một cái vòng tròn rồi liệng ra.
  Một tên thân binh lượm biển lên, lôi Mao Thập Bát ra ngoài.
  Vi Tiểu Bảo nói:
  - Đa đại ca! Tiểu đệ cho đại ca coi mấy vật này hay lắm.
  Gã lấy trong tay áo ra một tập khăn tay đặt xuống trước mặt Đa Long.
  Trên khăn tay thêu một bức Xuân cung đồ. Trong họa đồ có đôi nam nữ mặt
  mũi xinh tươi, dáng điệu linh động.
  Đa Long vừa ngó thấy, cặp mắt sáng ngời như bị hấp dẫn. Lão lật coi xuống
  tấm dưới thì lại là một bức Xuân cung đồ, nhưng tư thế đặc biệt kỳ dị. Lão cười
  nói:
  - Mô hình này thật ly kỳ cổ quái!
  Lão lại lật xuống dưới thì tấm nào cũng thêu tư thế những nhân vật rất kỳ dị.
  Có tấm một trai hai gái, có tấm hai trai ba gái.
  Đa Long ngó những đồ hình trên khăn tay mà huyết mạch chạy dần dật. Lão
  cười hỏi:
  - Vi huynh đệ! Những bảo bối này huynh đệ lấy ở đâu? Mua dùm ca ca một
  tấm được chăng?
  Vi Tiểu Bảo cười đáp:
  - Những tấm này tiểu đệ kính biếu đại ca.
  Đa Long tưởng chừng được vật chí bảo, cảm ơn không ngớt miệng. Lão trịnh
  trọng cất tập khăn tay vào bọc.
  Giữa lúc ấy, bên ngoài liên tiếp nổ ba tiếng súng •đùng đùng•.
  Đội trưởng thân binh vào bẩm:
  - Giờ hành hình đã tới. Xin đại ca ra giám trảm.
  Vi Tiểu Bảo đáp:
  - Được lắm.Gã đứng dậy dắt tay Đa Long tiến ra ngoài rạp thì thấy Mao Thập Bát cúi
  đầu ủ rũ quỳ ở giữa pháp trường như người đang hôn mê.
  Cố thủ nổi một hồi trống hiệu. Tiếng trống vừa dừng, đao phủ thủ quần áo
  sặc sỡ giơ cánh tay lên, đưa quỷ đầu đao về phía trước.
  Lập tức đầu phạm nhân bị chặt đứt.
  Đao phủ thủ phóng chân trái đá một cái, mình phạm nhân té nhào. Cổ phun
  máu tươi.
  Đa Long nói:
  - Đại công cáo thành. Chúng ta chia tay quách.
  Vi Tiểu Bảo nghẹn ngào nói:
  - Đa đại ca! Người này có mối giao tình thân thiết với tiểu đệ, nhưng Hoàng
  thượng đã ra nghiêm chỉ tiểu đệ không cứu y được. Hỡi ơi!
  Rồi gã tuôn đôi hàng lệ khóc nức nở.
  Đa Long nói:
  - Huynh đệ thật là người nghĩa khí. Bây giờ hãy thu liệm, an táng cho y cũng
  là hết lòng với người chết.
  Vi Tiểu Bảo "dạ" một tiếng rồi xùi xụt khóc hoài.
  Vi Tiểu Bảo đưa tay áo lên lau nước mắt. Thực ra gã đã dấu gừng sống trong
  tay áo để rụi mắt cho đỏ lên và chảy nước không ngớt. Trong lòng không khỏi
  cười thầm, mừng cho kế hoạch của mình đã thành công.
  Đa Long lại an ủi gã mấy câu, đoạn đưa gã lên xe rồi lão mới lên ngựa về
  nhà.
  Bọn thân binh rầm rộ theo cỗ xe ngựa trở về công tước phủ.
  Mấy tên thân binh khác dùng chiếu quấn xác chết phạm nhân bỏ vào trong
  quan tài đã chuẩn bị từ trước.
  Chúng đậy nắp quan tài và đóng đinh cẩn thận.Bách tính đi coi cuộc hành hình không ngớt thì thào bàn tán. Họ thấy Mao
  Thập Bát trước khi lâm tử còn dám lớn tiếng thóa mạ đều khen là anh hùng hảo
  hán.
  Cũng có người sợ bị liên lụy lên tiếng phiền trách và bảo họ:
  - Khâm phạm làm điều đại nghịch vô đạo, chết là đáng tội, quyết không nên
  tán dương để rước vạ vào mình.
  Vi Tiểu Bảo về đến cửa phủ bước xuống, cỗ xe ngựa đi thẳng về phía nam,
  ra khỏi thành Bắc Kinh, nhằm đường Dương Châu mà tiến.
  Vi Tiểu Bảo lên ngựa vào cung phục chỉ. Vua Khang Hy lập tức triệu gã vào.
  Nhà Vua đã được Đa Long báo cáo, biết Vi Tiểu Bảo lúc giám trảm Mao Thập
  Bát đã khóc lóc rất nhiều.
  Bây giờ Ngài thấy hai mắt gã đỏ hoe lại sưng lên, trong lòng không khỏi bịn
  rịn.
  Nhà Vua tưởng gã hết dạ trung trinh với chúa, liền nói mấy câu an ủi, rồi phán
  bảo:
  - Tiểu Quế Tử! Toán quân La Sát ngươi bắt đưa về đây thì số đông thỉnh cầu
  ta phóng thích hồi quốc. Ta đã tha rồi. Hiện còn hơn hai trăm tên nguyện ý ở lại
  Trung Quốc.
  Vi Tiểu Bảo đáp:
  - Bắc Kinh so với Mạc Tư Khoa vừa náo nhiệt vừa cảnh đẹp hơn nhiều. Phục
  vụ dưới quyền Hoàng thượng cũng vinh quang hơn phục vụ Sa hoàng nước La Sát.
  Nhà Vua mỉm cười nói:
  - Ta cho cánh quân La Sát này vào ngạch Thanh binh và kêu bằng "Nga La Tư
  tá lãnh". Đội quân này giao cho ngươi thống lĩnh. Vậy ngươi liệu mà quản thúc cho
  cẩn thận đừng để bọn chúng sinh sự trong kinh thành.
  Vi Tiểu Bảo cả mừng quỳ xuống tạ ơn.
  Gã ra khỏi cung đã thấy hai đội quân La Sát đứng chờ bên cầu Kim Thủy
  ngoài cửa Thái Hòa.Những quân La Sát mặc sắc phục Thanh binh coi cũng hùng dũng lắm.
  Vi Tiểu Bảo lấy ngân phiếu thưởng mỗi tên hai chục lạng bạc và cho nghỉ
  ngơi ba ngày.
  Bọn quân La Sát hô lớn:
  - Ô là! Ô là!
  Trong đời vua Khang Hy, hai đội quân La Sát thủy chung vẫn phục vụ trong
  ngạch Thanh binh bằng một dạ trung thành.
  Sứ thần ngoại quốc đến Bắc Kinh thấy Hoàng đế Trung Quốc sai khiến bọn
  quan quân La Sát đều đem lòng kính sợ.
  Bọn quan binh La Sát sau chết già hết, chế độ "Nga La Tư tá lãnh" mới cáo
  chung.
  (Lời chú của tác giả: Những việc liên quan đến quân La Sát được nhập ngạch
  Thanh binh có ghi chép ở thiên "Nga La Tư tá lãnh khảo" trong quyển 9 pho Quý
  Tỵ loại cảo.
  Trong Thanh Đại Thông Sử, Tiêu Nhất Sơn đã viết: "Tù binh đưa về kinh sư
  đều được tha hết cho vào ngạch tá lãnh. Đó là kỳ binh của Nga La Tư. Con cháu
  họ đến nay hãy còn". Vậy là bọn kỳ binh Nga La Tư đã thành hôn với con gái
  Trung Quốc và sinh con đẻ cái.)
  Vi Tiểu Bảo về phủ thấy Công chúa cùng sáu vị phu nhân, ba con vừa trai
  vừa gái vào cung đã về đông đủ. Ai cũng được Thái hậu ban thưởng rất nhiều.
  Nhưng Công chúa có phần kém tươi.
  Vi Tiểu Bảo hỏi ra mới biết vì Thái hậu coi bảy vị phu nhân ngang hàng như
  nhau. Công chúa nghĩ mình là con gái của Thái hậu sinh ra mà chẳng được nửa lời
  thân thiết hơn.
  Dĩ nhiên Vi Tiểu Bảo hiểu rõ duyên cớ trong vụ này, gã liền an ủi nàng:
  - Thế là Thái hậu tỏ ra rất công bằng. Nếu ngài đối với nàng bằng con mắt
  khác biệt thì sáu vị tỷ muội kia không khỏi ghen tỵ.
  Công chúa tức giận hỏi:- Thái hậu là mẫu thân ta mà thân cận với ta hơn một chút, họ cũng ghen tỵ ư?
  Vi Tiểu Bảo ôm lấy nàng cả cười nói:
  - Bây giờ ta đối với nàng một cách đặc biệt thử xem họ có ghen tỵ không?
  Các phu nhân tắc lưỡi, lườm nguýt rồi cười ồ.
  Công chúa là người ruột để ngoài da chẳng có tâm địa gì, thấy mọi người vui
  nhộn, nàng cũng cười xòa.
  Mười mấy ngày liền, các vương công đại thần đều thiết yến khánh hạ Vi Tiểu
  Bảo công thành danh toại. Đêm nào gã cũng coi hát, đánh bạc chẳng được ngồi
  không.
  Một hôm Đa Long đến thăm nói cho gã hay về việc Phùng Tích Phạm mất tích
  mười mấy ngày rồi. Người nhà hắn đã trình lên phủ Thuận Thiên.
  Lão khẽ hỏi:
  - Vi huynh đệ! Đêm hôm ấy chúng ta đánh hắn một trận rồi sau ra làm sao?
  Vi Tiểu Bảo đáp:
  - Sau đưa hắn về nhà ngay. Vậy chứ hắn đi đâu?
  Đa Long hỏi:
  - Huynh đệ không giết hắn chứ?
  Vi Tiểu Bảo đáp:
  - Nếu tiểu đệ kêu người hạ sát hắn thì đại ca đứng bên cũng trông thấy. Đa
  đại ca! Đại ca có trông thấy không?
  Đa Long nói ngay:
  - Không có! Không có! Chúng ta chỉ đánh hắn một chập tơi bời, chứ có giết
  hắn đâu?
  Vi Tiểu Bảo đáp:
  - Đúng thế! Vụ này anh em mình hành động chung nhau. Nếu xảy ra chuyện gì
  cả đôi ta đều phải gánh lấy.
  Đa Long mỉm cười nói:- Bọn người ở Phùng gia một mực bảo là đêm hôm ấy Thái lão ở Tiền Phong
  doanh phái người đến đón lão đi rồi không trở về nữa. Tri phủ Thuận Thiên thân
  hành đến bái phỏng lão Thái để hỏi về câu chuyện đêm trước. Lão Thái bẽn lẽn
  quá chừng, chỉ ậm ờ chống chế cho xuôi chuyện không muốn nói nhiều. Sau lão
  thấy tri phủ Thuận Thiên hỏi mãi, lão vừa thẹn vừa tức, đâm ra đổ quạu rồi tri phủ
  Thuận Thiên cũng rút lui không dám điều tra nữa.
  Đa Long dứt lời, đứng dậy vỗ vai Vi Tiểu Bảo vừa cười vừa nói tiếp:
  - Vi huynh đệ! Huynh đệ quả là người có phúc tướng nên mới gặp may đến
  thế! Lão Thái phu nhân nổi cơn tam bành khéo sao vừa đúng lúc, không muộn mà
  cũng không sớm. Mụ thống lãnh đội nương tử quân đến tấn công hẻm Điềm Thủy
  giữa lúc sự việc xảy ra. Thế là bao nhiêu sự tình đều trút cho lão Thái gánh hết.
  Đa Long đoán thầm trong bụng: Phùng Tích Phạm bị Vi Tiểu Bảo ngấm ngầm
  hạ sát rồi. Lão cũng phải gánh một phần trách nhiệm về vụ này, mà đổ vạ cho Thái
  đô thống ở Tiền Phong doanh là điều rất hợp ý lão.
  Lão có biết đâu Thái đô thống phu nhân ra quân vừa đúng lúc. không sớm
  không muộn, chẳng phải là chuyện ngẫu nhiên trùng hợp, mà là do Vi Tiểu Bảo đã
  tính đúng thời khắc, phái người đi thông phong báo tin cho mụ.
  Dĩ nhiên Đa Long cũng không biết Vi Tiểu Bảo đã phái bọn thân binh dựng
  nhà rạp vào việc giám trảm đã làm hai tầng vách, để giấu Phùng Tích Phạm vào
  trong đó.
  Sau khi Đa Long xét nghiệm đích thân Mao Thập Bát rồi đưa hắn ra pháp
  trường, Vi Tiểu Bảo nhân lúc đó lấy những tấm khăn tay thêu xuân cung đồ đưa
  cho Đa Long coi để lão không chú ý đến việc ngoài. Đồng thời bọn thân binh
  thủ hạ đánh tráo Phùng Tích Phạm làm Mao Thập Bát.
  Phùng Tích Phạm vẫn còn hôn mê bất tỉnh, mặt đầy huyết tích, quần áo mặc
  trên mình giống hệt Mao Thập Bát. Lão quỳ giữa pháp trường đầu cúi xuống,
  chẳng một ai phát giác.
  Người mà đao phủ chặt đầu chính là Phùng Tích Phạm.
  Còn Mao Thập Bát đã có người ôm đặt vào trong xe của Vi đại soái đậu sẵn
  ở bên rạp. Miệng hắn bị nhét giẻ, muốn la lối chửi bới cũng không được.Cuộc hành hình kết thúc, Vi Tiểu Bảo về đến cổng phủ xuống xe rồi, cỗ xe
  lập tức chạy đi Dương Châu, ngựa không dừng vó.
  Xe ngựa qua sông Hoàng Hà, mấy người ruổi xe mới nói rõ cho Mao Thập Bát
  hiểu rõ nội vụ.
  Mao Thập Bát mười phần chắc chết mà lại sống sót, nhuệ khí có phần chùn
  nhụt. Bây giờ hắn mới biết Vi Tiểu Bảo liều mạng cứu hắn, nên hắn cũng không tiết
  lộ vụ này nữa.
  Vi Tiểu Bảo phải đi thù tạc đồng trào liêu hữu mười mấy ngày liền, đến nay
  rảnh việc lại nhớ tới anh em Thiên Địa Hội liền giả làm một công tử nhà giàu, bảo
  Song Nhi hóa trang làm kẻ thân tùy cùng nhau ra cầu Thiên Kiều mong gặp bọn
  Tiền lão bản, Cao Ngạn Siêu nối lại chuyện cũ.
  Hai người ra tới cầu Thiên Kiều trà trộn vào đám đông chừng nửa giờ thì thấy
  Từ Thiên Xuyên lưng đeo rương thuốc đang ngồi trong tiểu trà quán uống nước.
  Vi Tiểu Bảo cả mừng tiến vào, ngồi xuống cạnh Từ Thiên Xuyên khẽ gọi:
  - Từ đại ca!
  Từ Thiên Xuyên đứng phắt dậy, nét mặt hầm hầm, rảo bước đi ra ngoài.
  Vi Tiểu Bảo ngạc nhiên, đứng dậy theo ra thì thấy Từ Thiên Xuyên đi tới chỗ
  vắng người. Gã liền cùng Song Nhi theo hút cách một quãng xa.
  Từ Thiên Xuyên xuyên qua ba ngõ hẻm, vượt hai đường nhỏ đến một tiểu
  hạng. Lão dừng lại trước căn nhà thứ năm gõ cửa.
  Cửa mở, Phàn Cương chạy ra đón. Hắn vừa ngó thấy Vi Tiểu Bảo không khỏi
  sửng sốt rồi cũng mặt giận lầm lỳ.
  Vi Tiểu Bảo bước lẹ tới cười nói:
  - Phàn đại ca! Đại ca bình yên chứ?
  Phàn Cương đặng hắng một tiếng, không thèm đáp lại.
  Từ Thiên Xuyên hỏi:
  - Vi đại soái! Phải chăng đại soái đem binh mã đến bắt bọn ta?
  Vi Tiểu Bảo vội đáp:- Từ tam ca! Sao tam ca... lại nói giỡn thế?
  Phàn Cương chạy vội ra đầu hẻm đảo mắt nhìn quanh rồi trở về đóng cửa lại.
  Vi Tiểu Bảo và Song Nhi theo sau hai người xuyên qua sân vào nhà đại sảnh,
  thì thấy bọn Huyền Trinh đại nhân, Cao Ngạn Siêu, Tiền lão bản cũng tụ hội ở đây.
  Quần hùng vừa ngó thấy Vi Tiểu Bảo đều •ủa• lên một tiếng rồi đứng phắt
  dậy.
  Vi Tiểu Bảo chắp tay chào:
  - Chúng vị ca ca! Các vị đều vui vẻ cả.
  Huyền Trinh đạo nhân tức giận nói:
  - Bọn ta chưa bị ngươi giết chết kể ra cũng còn là may.
  Y rút trường kiếm ở sau lưng ra đánh soạt một tiếng.
  Vi Tiểu Bảo lùi lại một bước, run lên hỏi:
  - Sao các vị ca ca... lại đối phó với tiểu đệ bằng cách này? Tiểu đệ... có làm
  điều chi lầm lỗi với các vị đâu?
  Từ Thiên Xuyên trợn mắt lên nói:
  - Tổng đà chúa bị ngươi gia hại, Phong nhị ca bị ngươi giết chết. Mấy bữa
  trước ngươi lại mới chặt đầu Mao Thập Bát. Bọn ta... bọn ta hận mình chưa thể rút
  xương, lột da ngươi.
  Vi Tiểu Bảo rất đỗi hoang mang, vội đáp:
  - Không... không có những chuyện đó. Những vụ này hoàn toàn không đúng
  sự thực.
  Huyền Trinh sấn lên một bước, tay trái nắm lấy vạt áo Vi Tiểu Bảo, lớn tiếng:
  - Bọn ta chưa nghĩ được cách nào để giết ngươi, thì nay... tên tiểu hán gian
  lại đến đây nộp mình. Tổng đà chúa quả là sống khôn chết thiêng.
  Vi Tiểu Bảo thấy tình thế nguy kịch liền quay đầu lại, toan thi triển công phu
  •Thần hành bách biến• để chuồn đi cho lẹ. Nhưng gã thấy Từ Thiên Xuyên và
  Phàn Cương tay cầm binh khí đứng ở sau lưng, vội phân trần:- Câu chuyện khá dài. Chúng ta là anh em một nhà, sao... sao các vị lại nóng
  nảy thế?
  Huyền Trinh quát lớn:
  - Ai thèm làm anh em với tiểu hán gian? Tên tiểu quỷ đừng hoa ngôn xảo ngữ
  nữa, chẳng ai thèm nghe đâu. Hãy mổ bụng tên lòng lang dạ chó để tế điện Tổng
  đà chúa cùng Phong nhị ca rồi sẽ tính.
  Lão rụt tay trái về kéo Vi Tiểu Bảo lại gần.
  Vi Tiểu Bảo la lớn:
  - Trời ơi! Oan uổng!...
  Song Nhi thấy thế nguy liền rút khẩu súng lục La Sát bắn chỉ thiên một phát.
  Lập tức trong nhà khói mù giàn dụa.
  Đồng thời thị nắm sau lưng Vi Tiểu Bảo lôi mạnh một cái.
  Huyền Trinh đạo nhân năm trước đã nếm mùi đau khổ về món hỏa khí tây
  dương, y vừa nghe súng nổ đã chấn động tâm thần, nới tay ra nên Vi Tiểu Bảo
  được Song Nhi lôi lại.
  Song Nhi lùi vào góc nhà, đứng chắn trước mặt Vi Tiểu Bảo, chĩa súng lục vào
  quần hào quát hỏi:
  - Các vị có chịu nghe lẽ phải hay không?
  Huyền Trinh lại hô:
  - Tiến! Anh em tiến lên! Quyết liều mạng với chúng!
  Y cầm kiếm muốn xông vào, nhưng Tiền lão bản cản lại nói:
  - Đạo trưởng! Hãy khoan!
  Lão nhìn Song Nhi hỏi:
  - Ngươi có chuyện gì hãy nói cho anh em nghe.
  Song Nhi đáp:
  - Hay lắm!Thị liền thuật chuyện từ lúc Vi Tiểu Bảo vì việc cứu Trần Cận Nam mà phải
  xuất ngoại đào vong. Gã đã bị Thần Long giáo bắt đưa đến Thông Cật đảo thế
  nào? Trần Cận Nam bị Trịnh Khắc Sảng và Phùng Tích Phạm hạ sát làm sao? Âm
  mưu của Phong Tế Trung bại lộ và bị thị bắn chết trong trường hợp nào? Vua
  Khang Hy ra lệnh cho Vi Tiểu Bảo phải tiêu diệt Thiên Địa Hội và gã đã tìm cách
  gì để không tuân lệnh. Mới đây Vi Tiểu Bảo đã thay người hành hình ngoài pháp
  trường để cứu Mao Thập Bát làm sao? Nhất nhất thị kể rõ từ đầu đến cuối.
  Song Nhi không phải là kẻ lợi khẩu, ăn nói hoạt bát, nhưng quần hùng ở với
  thị lâu ngày đã biết thị vốn tính thành thực, không quen giả dối, lại thấy thị kể
  chuyện một cách tự nhiên, không ngần ngại, không ấp úng, tỏ ra đều là sự thực,
  quyết chẳng thể bịa đặt trong khoảnh khắc.
  Quần hùng lại nghĩ tới hành động của Phong Tế Trung, quả nhiên đều phù
  hợp, nên không nghi ngờ nữa.
  Huyền Trinh hỏi:
  - Thế mà sao trong thánh... con mẹ nó..., thánh chỉ của Hoàng đế Thát Đát lại
  nói là Vi hương chủ đã gia hại Tổng đà chúa?
  Y đổi giọng hô Vi Tiểu Bảo là Vi hương chủ đủ tỏ trong lòng y đã tin đến
  chín phần.
  Song Nhi lắc đầu đáp:
  - Cái đó thì tại hạ không hiểu được.
  Tiền lão bản nói ngay:
  - Đây là âm mưu của Hoàng đế Thát Đát muốn cho Vi hương chủ chặt đứt liên
  lạc với bản hội và từ nay phải nhất tâm làm quan lớn với người Mãn Châu.
  Từ Thiên Xuyên xen vào:
  - Tiền huynh nói rất có lý.
  Rồi lão tra đao vào vỏ, co gối quỳ xuống trước mặt Vi Tiểu Bảo xin lỗi:
  - Bọn thuộc hạ một phen nóng nảy hồ đồ, hành động lỗ mãng thành ra cam
  bề đắc tội với Vi hương chủ, thực đáng muôn thác. Bây giờ cam bề lãnh phạt.Tiếp theo quần hùng đều quỳ cả xuống.
  Huyền Trinh tự tát vào mặt mấy cái, cất tiếng thóa mạ:
  - Thật là ngu xuẩn! Thật là đáng chết.
  Vi Tiểu Bảo cùng Song Nhi vội quỳ xuống đáp lễ.
  Vi Tiểu Bảo vừa hết kinh hãi liền cười nói:
  - Xin các vị ca ca dậy đi. Không biết là không có lỗi. Sự hiểu lầm trong lúc
  nhất thời phỏng có chi đáng kể!
  Quần hùng đứng dậy lại nói mấy câu xin lỗi lần nữa.
  Lúc này Vi Tiểu Bảo nhơn nhơn đắc ý, khoa chân múa tay thuật lại những
  chuyện đã qua.
  Dĩ nhiên câu chuyện của gã kể linh động hơn Song Nhi, việc gì cũng trải qua
  những cơn nguy hiểm chết người. Tuy nhiên quần hùng nghe thì nghe đấy nhưng
  không tin gã bằng Song Nhi.
  Sau khi mọi chi tiết đều hiểu rõ, quần hùng ghé tai thì thầm thương nghị một
  hồi.
  Phàn Cương lại lên tiếng:
  - Vi hương chủ! Tổng đà chúa bất hạnh bị gian nhân sát hại, Thiên Địa Hội lâm
  vào tình trạng quân vô tướng hổ vô đầu. Anh em Thanh Mộc Đường đều muốn suy
  cử Vi hương chủ lên làm Tổng đà chúa Thiên Địa Hội, chỉ e anh em bảy Đường kia
  không phục, hoặc sinh lòng nghi kỵ. Vậy anh em xin Vi hương chủ đi lập một công
  trạng lớn lao.
  Vi Tiểu Bảo xua tay lia lịa đáp:
  - Xin ca ca gác việc đó lại. Cái gì chứ Tổng đà chúa thì tiểu đệ không làm
  nổi rồi.
  Nhưng gã động tính hiếu kỳ hỏi lại:
  - Có điều tiểu đệ chưa hiểu công trạng lớn lao mà Phàn đại ca nói là công
  trạng gì?
  Phàn Cương đáp:- Mối loạn tam phiên đã bình định, Đài Loan lại bị bọn Thát Đát chiếm đóng,
  người La Sát ở phương Bắc bị Vi hương chủ đánh đuổi. Công cuộc phản Thanh
  phục Minh của chúng ta càng ngày càng khó khăn.
 5. I♥forumtruyen Nhóm Tác Giả FT

  Làm thành viên từ:
  22 Tháng một 2013
  Số bài viết:
  1,165
  Đã được thích:
  157
  Điểm thành tích:
  89
  Giới tính:
  Nữ
  Lộc Đỉnh Ký - Hồi 245 : NGHE VUA PHáN TIểU BảO KINH HồN


  Vi Tiểu Bảo thở dài nói:
  - Đúng thế!
  Gã tự nhủ:
  - Đã khó khăn như vậy thì chúng ta nên thôi đi, đừng tính chuyện phản Thanh
  phục Minh nữa.
  Phàn Cương nói:
  - Hoàng đế Thát Đát tuy nhỏ tuổi mà cực kỳ tinh minh mẫn cán, lại biết thu
  phục nhân tâm, lấy lòng trăm họ. Bách tính trong thiên hạ đối với Tiền triều đã
  nhạt dần. Nếu còn lằng nhằng mấy năm nữa thì e rằng bọn Thát Đát giữ giang sơn
  ổn định quá rồi.
  Vi Tiểu Bảo lại thở dài đáp:
  - Đúng thế!
  Gã nghĩ thầm:
  - Tiểu Hoàng đế giữ vững giang sơn cũng chẳng có gì là không hay.
  Phàn Cương nói:
  - Vi hương chủ được tiểu Hoàng đế rất sủng ái mà lại hết lòng tin cẩn. Toàn
  thể anh em muốn xin Vi hương chủ dự định kế hoạch, đưa mọi người trà trộn vào
  cung đâm chết Hoàng đế Thát Đát.
  Vi Tiểu Bảo giật mình kinh hãi đáp:
  - Cái đó... cái đó không làm được rồi...
  Phàn Cương hỏi:
  - Xin hỏi Vi hương chủ: Cái khó ở trong vụ này ở chỗ nào?
  Vi Tiểu Bảo đáp:
  - Trong Hoàng cung phòng thủ rất nghiêm mật. Ngoài một số đông thị vệ lại
  còn nào Kiêu Kỵ Doanh, nào là Tiền Phong doanh, nào là Hộ quân doanh, nào là
  Hỏa khí doanh, nào là Kiện nhuệ doanh, nào là Hổ thương doanh... nhất nhất đều
  gia tâm bảo giá. Ngay một đoàn thị vệ cũng đã chia ra làm Ngự tiền thị vệ, Càn
  thanh môn thị vệ, Tam kỳ thị vệ. Vậy mà muốn hành thích Hoàng đế thì thật khó
  khăn hơn cả lên trời.
  Quần hùng nghe gã cự tuyệt đã không bằng lòng, lại nghe giọng lưỡi xưng hô
  một điều Hoàng thượng, hai điều Hoàng đế, rất mực nô lệ, mọi người càng lộ vẻ
  giận dữ.
  Phàn Cương liếc mắt nhìn quần hung rồi ngó Vi Tiểu Bảo nói:
  - Vi hương chủ! Việc hành thích Hoàng đế Thát Đát dĩ nhiên cực kỳ khó khăn,
  nhưng do đích thân Hương chủ cầm đầu đại cuộc thì cũng không đến nỗi tuyệt vô
  hy vọng thành công. Anh em thuộc hạ tiến cung rồi, chẳng một ai cầu sống sót để
  trở ra, nhưng bất luận trường hợp nào cũng ráng bảo vệ cho Hương chủ được
  bình yên. Hương chủ đã lập rất nhiều công lớn cho bản hội. Thực tình mười mấy
  vạn anh em không được một người bằng Hương chủ. Giữa Thiên Địa Hội và bọn
  Thát Đát Mãn Thanh đã thành thế chẳng đội trời chung. Từ đây cuộc hưng thịnh
  của bản hội và đại nghiệp phản Thanh phục Minh chỉ còn trông cậy vào Vi hương
  chủ gánh lấy trọng trách.
  Vi Tiểu Bảo lắc đầu đáp:
  - Vụ này tiểu đệ nhất quyết không làm nổi. Hoàng thượng sai tiểu đệ trừ diệt
  Thiên Địa Hội, tiểu đệ không chịu làm. Đó là giữ điều nghĩa khí. Các vị ca ca bảo
  tiểu đệ hành thích Hoàng đế, tiểu đệ không làm cũng là giữ điều nghĩa khí.
  Huyền Trinh tức giận hỏi:
  - Hương chủ là người Hán sao lại đi giữ nghĩa khí với Hoàng đế Thát Đát? Như
  vậy chẳng hóa ra Hương chủ là... Hán...
  Y toan thóa mạ hắn là Hán gian, song y lại nín nhịn.
  Phàn Cương nói:- Vụ này quan hệ cực kỳ trọng đại, Vi hương chủ khó mà phúc đáp ngay
  được đó là lẽ thường. Bọn thuộc hạ xin Hương chủ nghĩ kỹ lại rồi sẽ cho bọn
  thuộc hạ biết sau.
  Vi Tiểu Bảo đáp ngay:
  - Được rồi! Được rồi! Để tiểu đệ nghĩ lại xem sao đã.
  Từ Thiên Xuyên thấy gã chẳng có chút chi thành thực, liền nói thêm:
  - Anh em chỉ mong Vi hương chủ nhớ tới di chúc của cố Tổng đà chúa, đừng
  quên thảm họa của kẻ vong quốc. Đã là người Hán quyết không làm nô lệ cho
  bọn Thát Đát.
  Vi Tiểu Bảo lại đáp:
  - Đúng! Đúng! Cái đó thì không thể quên được.
  Quần hùng đều biết gã nói câu này không phải tự đáy lòng phát ra, đều lẳng
  lặng.
  Vi Tiểu Bảo nhìn người kia ngó người nọ cười hỏi:
  - Các vị ca ca! Sao các vị lại không nói nữa?
  Quần hùng vẫn không lên tiếng.
  Vi Tiểu Bảo thấy cụt hứng, chẳng khác ngồi trên đống gai, liền nói:
  - Vậy bữa nay chúng ta hãy tạm chia tay. Tiểu đệ về nghĩ kỹ lại rồi sẽ cùng
  các vị đại ca thương lượng.
  Dứt lời gã đứng lên.
  Quần hùng tiễn chân ra đến đầu ngõ rồi kính cẩn hành lễ từ biệt.
  Vi Tiểu Bảo về phủ ngồi trong thư phòng phát ngán.
  Chiều hôm ấy có thánh chỉ tuyên triệu Vi Tiểu Bảo vào Ngự thư phòng triều
  kiến Hoàng thượng.
  Nhà Vua vừa ngó thấy Vi Tiểu Bảo, hỏi ngay:
  - Phùng Tích Phạm đột nhiên mất tích, vụ này đầu đuôi ra làm sao?
  Vi Tiểu Bảo giật mình kinh hãi nghĩ thầm:- Sao Hoàng thượng lại hỏi ta về vụ này?
  Gã liền đáp:
  - Tâu Hoàng thượng! Đêm hôm xảy ra vụ thất tung Phùng Tích Phạm nô tài
  cùng Đa tổng quản và bọn Ngự tiền thị vệ ở với nhau một chỗ. Sau nghe nói Thái
  đô thống ở Tiền Phong doanh phái người đến mời Phùng Tích Phạm. Nô tài không
  hiểu sao Phùng Tích Phạm lại mất biến. Y là một người ở Đài Loan đầu hàng, hành
  tung rất cổ quái. Không chừng y ngấm ngầm vận động mưu đồ chuyện bất pháp.
  Nô tài sẽ điều tra cẩn thận vụ này.
  Vua Khang Hy mỉm cười nói:
  - Hay lắm! Phùng Tích Phạm lạc lõng nơi đâu, ta giao cho ngươi điều tra rõ
  rệt rồi về báo cáo ngay. Ta đã chuẩn cho người Đài Loan đầu hàng đều được hộ
  vệ chu đáo mà hắn đột nhiên mất tích một cách hồ đồ là ta thất tín với thiên hạ.
  Vi Tiểu Bảo trán toát mồ hôi, tự hỏi:
  - Lời Hoàng thượng đầy vẻ nghiêm trọng, chẳng lẽ Ngài biết ta giết Phùng
  Tích Phạm?
  Gã vội đáp:
  - Dạ, dạ!
  Nhà Vua lại hỏi:
  - Sáng nay ngươi đến chơi trong ngõ Ngân Hạnh có vui vẻ không?
  Vi Tiểu Bảo sửng sốt hỏi lại:
  - Tâu Hoàng thượng! Ngõ Ngân Hạnh nào?
  Rồi gã nhớ tới nơi trú chân của quần hùng Thiên Địa Hội ở trong ngỏ hẻm,
  ngoài đầu ngõ có hai cây Ngân Hạnh lớn, và gã đoán chắc là ngõ hẻm đó rồi.
  Hoàng đế đã biết cả tên ngõ hẻm thì còn điều gì giấu ngài được nữa?
  Gã sợ quá, toàn thân toát mồ hôi lạnh ngắt. Hai chân nhũn ra, gã quỳ mọp
  xuống, dập đầu tâu:
  - Thánh thượng nhìn xa muôn dặm, hiểu hết mọi sự trên thế gian. Dù sao nô
  tài thủy chung một dạ trung quân.Vua Khang Hy thở dài nói:
  - Bọn phản tặc đó bức bách ngươi gia hại ta mà ngươi nhất định không chịu.
  Kể ra ngươi quả đã trọng điều nghĩa khí, nhưng... nhưng... Tiểu Quế Tử! Ngươi định
  chơi hai mang suốt đời được chăng?
  Vi Tiểu Bảo dập đầu binh binh tâu:
  - Xin Hoàng thượng xét soi. Nô tài nhất quyết không làm Tổng đà chúa Thiên
  Địa Hội, Hoàng thượng bất tất phải quan tâm điều đó.
  Nhà Vua lại thở dài, ngửng mặt lên, ngơ ngẩn xuất thần một lúc rồi thủng
  thẳng hỏi:
  - Ta làm Hoàng đế Trung Quốc, tuy chẳng thể kịp Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang gì
  gì, nhưng về việc thương yêu trăm họ, chăm lo trị nước so với các Hoàng đế Minh
  triều trước đây đã có vị nào hơn ta? Hiện nay đã dẹp xong loạn Tam Phiên, lấy
  lại đảo Đài Loan. Nước La Sát cũng không dám xâm phạm bờ cõi nữa. Từ đây sắp
  tới thiên hạ thái bình trăm họ an cư lạc nghiệp. Vậy mà bọn phản tặc ở Thiên Địa
  Hội đòi quy phục họ Chu ở Minh triều, chẳng lẽ trăm họ dưới quyền cai trị của họ
  Chu được hưởng hạnh phúc hơn ngày nay?
  Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm:
  - Cái đó thì ta không thể biết được.
  Ngoài miệng gã đáp:
  - Nô tài thường được nghe nhân dân có câu hát: •Từ ngày Chu đế ra đời,
  mười năm đói kém đến ngoài chín năm• hiện nay mưa hòa gió thuận, quốc thái dân
  an. Đức Hoàng thượng là Điểu Sấng Dủy Thang, Chu Hoàng đế bì thế nào được?
  Vua Khang Hy mỉm cười nói:
  - Ngươi đứng dậy đi!
  Nhà Vua đứng lên đi lui đi tới trong thư phòng một lúc rồi nói:
  - Phụ hoàng ta là người Mãn Thanh, nhưng Hiếu Khang Hoàng hậu mẫu thân ta,
  là người Hán. Vậy dòng máu trong mình ta cũng thuộc về Hán tộc. Ta đối với trăm
  họ khắp thiên hạ coi đều bằng nhau, quyết chẳng tơ hào thiên lệch người Hán hay
  người Mãn. Sao bọn chúng căm hận ta hoài, đòi giết ta cho bằng được?Vi Tiểu Bảo tâu:
  - Bọn người phản nghịch vô đạo rất đỗi hồ đồ, chẳng bõ cho Hoàng thượng
  phải quan tâm.
  Vua Khang Hy gục gặc cái đầu, nét mặt không khỏi lộ vẻ thê lương. Sau một
  lúc lâu, ngài lại nói:
  - Người Mãn Châu có kẻ hay người dở, người Hán cũng có kẻ dở người hay.
  Hạng người tồi bại ở đời nhiều quá giết không hết được. Ta mong cảm hóa họ đi
  vào đường chính mà cảm thấy mình không đủ bản lĩnh. Hỡi ơi! Làm Hoàng đế thật là
  khó quá!
  Ngài nhìn Vi Tiểu Bảo một lúc rồi bảo gã:
  - Ngươi đi đi!
  Vi Tiểu Bảo lại dập đầu từ biệt rồi lui ra khỏi Hoàng cung. Gã cảm thấy toàn
  thân mát lạnh, vì vừa rồi gã sợ quá toàn thân ướt đẫm mồ hôi. áo trong áo ngoài
  đều thấm nước.
  Vi Tiểu Bảo ra khỏi cửa cung thở phào một cái, bụng bảo dạ:
  - Trong anh em Thiên Địa Hội lại có quân gian tế trà trộn vào. Đã hạ sát một
  tên Phong Tế Trung, thì tên khác lại mọc ra liền. Nếu không làm sao đức Hoàng
  thượng lại biết cả quần hào yêu cầu ta hành thích Ngài? Nhưng tên gian tế này là
  ai?
  Gã về phủ ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu mà chẳng tìm ra được manh mối chi hết.
  Gã lại tự hỏi:
  - Hoàng thượng giao cho ta trọng trách điều tra vụ Phùng Tích Phạm lạc lõng
  nơi đâu. Coi thái độ Ngài, dường như có ý hoài nghi ta nhúng tay vào vụ này,
  nhưng Ngài chưa có chứng cớ chuẩn đích mà thôi. Ta biết làm cách nào để lấp liếm
  cho yên chuyện?
  Gã nghĩ lui nghĩ tới không ra được kế gì, trong lòng rất là phiền muộn.
  Vi Tiểu Bảo lại nhớ đến ngày trước gã cùng Vua Khang Hy trò chuyện cười
  đùa, cả hai người cùng khoan khoái trong lòng mà hối tiếc.Bây giờ hai người mỗi ngày một lớn tuổi. Hoàng thượng mỗi ngày một oai
  nghiêm. Còn gã cũng không dám nói nhăng nói càn.
  Gã tự hỏi:
  - Cái chức Phủ Viễn Đại tướng quân cùng Nhất đẳng Lộc Đỉnh công mình làm
  chẳng thấy hứng thú gì, thực không bằng hồi còn nhỏ ở Lệ Xuân viện lại được ung
  dung khoái lạc.
  Gã nghĩ tiếp:
  - Anh em Thiên Địa Hội bức bách ta hành thích Hoàng thượng. Mặt khác
  Hoàng thượng lại bức bách ta diệt trừ Thiên Địa Hội, Ngài còn hỏi: •Tiểu Quế Tử!
  Ngươi định chơi hai mang suốt đời được chăng?• Con mẹ nó! Lão gia không làm
  nữa. Cái gì cũng không làm.
  Trong lòng gã nghĩ đến năm chữ •Cái gì cũng không làm• gã cảm thấy trong
  lòng thư thái bất giác thò tay vào bọc móc lấy quân xúc xắc liệng xuống bàn.
  Vi Tiểu Bảo vừa liệng xúc xắc vừa hô:
  - Không làm gì là hay rồi. Gieo thử một quẻ cho ra Mãn Đường Hồng.
  Bốn con xúc xắc chạy lọc cọc rồi ngả ra ba điểm hồng hướng lên trời. Còn
  con thứ tư lại thành lục điểm. Thế là đen quá rồi, đen không thể nào đen hơn
  được nữa.
  Lúc gã reo xúc xắc đã ráng làm cho cả bốn con ngả xuống theo ý mình mà
  không được. Gã tức mình chửi luôn một câu:
  - Con mẹ nó!
  Gã lại lượm xúc xắc lên gieo lại. Nhưng lần nào cũng chưa được như ý. Mãi
  đến lần thứ tám mới thành Mãn Đường Hồng.
  Vi Tiểu Bảo mừng rỡ nói:
  - Té ra ông Trời muốn ta phải làm cho Hoàng thượng bẩy việc lớn rồi mới
  nghỉ được.
  Gã lẩm nhẩm tính:- Bẩy việc lớn ta làm đủ rồi. Việc đầu tiên là giết Ngao Bái. Việc thứ hai là
  cứu mạng lão Hoàng đế. Việc thứ ba là cứu giá Hoàng thượng ở Ngũ Đài Sơn. Việc
  thứ tư là cứu Thái hậu. Việc thứ năm là giết mụ điếm già. Việc thứ sáu là phá hủy
  Thần Long giáo. Việc thứ bảy là bắt Ngô ứng Hùng. Việc thứ tám là tiến cử bọn
  Trương Dũng, Triệu Lương Đống... phá Ngô Tam Quế. Việc thứ chín đánh Nhã Khắc
  Tát... nhiều quá rồi, nhiều quá rồi. Còn việc nhỏ không kể. Nguyên việc lớn vừa
  đúng bẩy, không nhiều mà cũng không ít.
  Gã tự nhủ:
  - Những việc nhỏ kể làm quái gì? Những việc đáng kể bảy vụ là đủ rồi. Nói
  tóm lại lão gia không làm nữa. Chẳng làm quan cũng không tạo phản, nhưng lão gia
  đi làm gì bây giờ?
  Gã nghĩ lui nghĩ tới nhận thấy trở về Dương Châu là khoan khoái hơn hết.
  Vi Tiểu Bảo nghĩ tới chuyện trở về Dương Châu, bất giác trong lòng cao
  hứng, lớn tiếng gọi:
  - Người nhà đâu?
  Hai tên thân binh chạy vào.
  Gã sai lấy rượu nhắm tự mình rót uống.
  Gã vừa uống rượu vừa tính toán dùng cách gì cho khỏi hậu hoạn. Cần nhất là
  nhà Vua không sai người đến bắt, Thiên Địa Hội cũng không tìm đến bức bách
  mình phải theo họ tạo phản.
  Gã tính cả đến việc trong bảy vị phu nhân thì sáu vị chịu nghe lời gã. Nhưng
  bảo Công chúa theo gã đến Dương Châu thì dù vui vẻ đến đâu, nàng cũng nhất
  định không chịu.
  Gã muốn mở kỹ viện ở Dương Châu, lại e Tô Thuyên, A Kha, Phương Di, ba
  người không nghe theo.
  Rồi gã tự nhủ:
  - Thôi được! Rồi ta sẽ tính dần, tới đâu hay tới đó. Lão gia đã có sản nghiệp
  mấy trăm vạn lạng bạc, chẳng mở kỹ viện cũng không chết đói. Có điều mình chưa
  tìm được hướng đi nào cho khoan khoái mà thôi.Tối hôm ấy trong phủ mở gia yến. Bảy vị phu nhân thấy Vi Tiểu Bảo cười nói
  huênh hoang ra chiều rất cao hứng, trái với những ngày gần đây gã mặt buồn rười
  rượi.
  Bảy vị đồng thanh hỏi:
  Chuyện gì mà vui thế?
  Vi Tiểu Bảo mỉm cười đáp:
  - Thiên cơ bất khả lộ.
  Công chúa hỏi:
  - Hoàng đế ca ca lại thăng quan cho phải không?
  Tăng Nhu hỏi:
  - Chắc đánh bạc được lớn! Câu chuyện Thiên Địa Hội hết phiền phức rồi ư?
  A Kha nói:
  - Thôi lại thấy cô nào nhà người ta coi vừa mắt muốn lấy làm phu nhân phòng
  thứ tám rồi.
  Vi Tiểu Bảo chỉ lắc đầu.
  Sau gã thấy các phu nhân hỏi gắt quá, đành đáp:
  - Ta không muốn nói, nhưng các vị nhất định hỏi cho ra, ta đành phải nói vậy.
  Bảy vị phu nhân dừng lại lắng tai nghe.
  Vi Tiểu Bảo nghiêm nghị nói:
  - Ta làm quan lớn lại phong đến tước công mà một chữ không biết thì còn ra
  thể thống gì nữa. Bắt đầu từ mai ta muốn đọc sách làm văn, đi thi đỗ Trạng Nguyên
  rồi làm Hàn lâm.
  Bảy vị phu nhân ngơ ngác nhìn nhau, nhưng chỉ một lát lại phá lên cười. Ai
  cũng biết đức phu quân giết người phóng hỏa, trộm cắp lừa gạt việc gì cũng làm
  được. Trong thiên hạ chỉ có việc duy nhất gã không làm nổi là đọc sách để biết
  chữ.Sáng sơm hôm sau, quan phủ Thuận Thiên đến bái yết, nói là vâng chỉ dụ của
  Thượng quan được biết đức Hoàng thượng đã ủy thác việc tra cứu vụ Trung Thành
  bá Phùng Tích Phạm thất tung cho Vi công gia, nên y đến phủ để chờ sai khiến.
  Vi Tiểu Bảo chau mày hỏi:
  - ở nha môn phủ Thuận Thiên rất đông công sai, bổ khoái, những ngày gần
  đây đã điều tra được manh mối gì chưa?
  Tri phủ đáp:
  - Bẩm đại soái! Vụ Phùng bá tước thất tung sự tình rất ngoắt ngoéo! Ty
  chức mấy ngày liền đôn đốc sai bọn sai dịch minh tra ám phỏng mà chưa được
  manh mối chi hết, nên trong lòng nóng nẩy vô cùng. Bữa nay được tin Hoàng
  thượng đặc phái Vi công gia chủ trương, ty chức vui mừng quá độ, tưởng chừng
  được thăng quan liền ba cấp cũng không băng.
  Y dừng lại một chút rồi tiếp:
  - Vi công gia là một bậc đại thần anh minh mẫn cán đệ nhất tại triều đình.
  Công gia lên ngựa săn sóc ba quân, xuống ngựa săn sóc dân tình. Bất luận việc gì
  nhiêu khê đến đâu đã lọt vào tay Công gia là lập tức được giải quyết một cách
  ổn thỏa. Bọn nha môn của ty chức được tin này cũng cực kỳ hể hả. Chúng nói là
  nay có Công gia chủ trương khác nào chúng được ẩn mình dưới cây cao bóng cả.
  Vi Công gia đã xuất mã thì đến bọn quỷ La Sát còn phải chạy tơi bời. Lo gì
  không tìm ra manh mối vụ Phùng Bá tước?
  Vi Tiểu Bảo nghe tri phủ xiểm nịnh cũng lọt tai, mà thực ra y đổ trách nhiệm
  lên đầu gã.
  Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm:
  - Không hiểu thi thể Phùng Tích Phạm hiện giờ chúng dấu ở đâu? Đêm nay ta
  phải dùng Hóa thi phấn để làm cho tiêu tan, không để họ nắm được chuôi. Ta chỉ
  cần làm mất hết chứng cứ là chẳng ai đổ tội lên đầu mình được. Đáng lý ta phải
  nghĩ tới việc làm tiêu tan thi thể từ trước, nhưng mấy bữa nay bận quá quên khuấy
  đi mất.
  Viên tri phủ lại nói:- Hàng này Trung Thành bá phu nhân phái người đến nha môn của ty chức
  ngồi lỳ suốt ngày không chịu trở về. Họ quyết đòi người cho bằng được. Ty chức
  thật khó bề đối phó.
  Y ngừng lại một chút rồi tiếp:
  - Hôm qua Phùng phủ lại có người đến báo án trình về việc một ả tiểu thiếp
  của Trung Thành Bá tên gọi Lan Hương, theo một tên mã phu đi trốn rồi. Mụ cuốn
  gói khá nhiều vàng bạc và đồ trang sức. Nếu Trung Thành Bá không về nhà thì e
  rằng bọn cơ thiếp tỳ bộc sẽ bỏ đi hết, trong nhà chẳng còn một ai.
  Vi Tiểu Bảo hắng giọng đáp:
  - Không hiểu Phùng Tích Phạm lăn lóc ở chỗ phong lưu đàng điếm nào mà kín
  thế? Phủ đài hãy phái nhiều nhân lực đến các ổ ăn chơi điều tra kỹ càng lại. Hắn
  ham mê cờ bạc trai gái không thèm trở về nhà thì có bị vợ nhỏ bỏ đi theo kẻ
  khác cũng là đáng kiếp.
  Viên tri phủ nói:
  - Dạ dạ! Theo lẽ ra Phùng bá tước có đi thăm thú những nơi liễu ngõ hoa
  tường thì trong bấy nhiêu ngày cũng nên trở về một lần mới phải.
  Vi Tiểu Bảo đáp:
  - Cái đó khó nói lắm, Phùng Tích Phạm là con quỷ háo sắc chứ chẳng phải
  hạng người chính nhân quân tử như phủ tôn đâu. Phủ tôn có lần đến những nơi lầu
  hồng gác tía cũng chỉ một ngày hay nửa đêm là đã trở về trình diện rồi.
  Tri phủ cười nói:
  - Ty chức không dám! Ty chức không dám!
  Giữa lúc ấy Trung Thành bá phu nhân sai người anh em của mụ đưa đồ lễ đến
  và nói là kính cẩn dập đầu trước Vi Công gia để tạ ơn Công gia ra sức điều tra
  vụ án này.
  Vi Tiểu Bảo dặn thân binh đừng cho họ vào và không nhận lễ vật.
  Thân binh lại vào báo:- Bẩm đại soái! Người nhà họ Phùng cực kỳ vô lễ. Lúc ra đi hắn không ngớt
  cười lạt, nói những gì oan oan tương báo, có thù trả thù.
  Tên thân binh nói tiếp:
  - Gia nhân ở Phùng phủ còn bảo đức Hoàng thượng biết chuyện này rồi. Thế
  nào cũng điều tra ra gốc ngọn. Đừng ai hòng lấy tay che mặt trời, bịt mắt thánh
  minh thiên tử. Bẩm đại soái! Hắn dám đến đây ngang tàng thì thật là lớn mật! Tiểu
  nhân muốn tát cho hắn mấy cái bạt tai.
  Bữa trước có chuyện đổi người ở ngoài pháp trường, tên thân binh này cũng
  tham dự vào vụ đó, bây giờ nghe giọng lưỡi của người nhà Phùng phủ đầy vẻ gay
  go, dường như đã đoán ra nội tình, hắn không khỏi ớn da gà.
  Vi Tiểu Bảo có tật giật mình, nghe thân binh nói bất giác biến sắc tự hỏi:
  - Vụ này thật là rắc rối! Không khéo sẽ bị vỡ lở. Con bà nó! Phùng Tích
  Phạm chính lão gia giết chết rồi. Chẳng lẽ lão gia lại sợ mụ vợ con tử quỷ hay
  sao?
  Đột nhiên, gã tìm ra được quyết định, nét mặt hớn hở tươi cười. Gã đứng
  dậy nói:
  - Quý phủ hãy ngồi chơi chờ bản tước một lát.
  Gã vào nội đường gọi đội trưởng thân binh đến dặn dò cứ thế, cứ thế mà
  làm.
  Đội trưởng lãnh mạng đi ngay.
  Vi Tiểu Bảo trở ra đại sảnh nói:
  - Hoàng thượng phái bản tước làm việc này. Chúng ta là phận nô tài phải tận
  tâm kiệt lực để báo đáp quân thượng. Bây giờ hãy đến Phùng phủ khám nghiệm.
  Viên tri phủ ngạc nhiên nghĩ bụng:
  - Trung Thành Bá mất tích rồi. Trong nhà lão còn gì mà khám xét?
  Nhưng ngoài miệng y vâng dạ liên thanh.
  Vi Tiểu Bảo lại nói:- Vụ án này cực kỳ bí ẩn. Chúng ta hãy bắt tất cả già trẻ lớn bé nhà họ
  Phùng thẩm vấn, không chừng sẽ điều tra được manh mối.
  Tri phủ đáp:
  - Dạ! Công gia dạy rất phải. Ty chức ngu muội thủy chung không hề nghĩ tới
  điểm đó.
  Thực ra cái chức tri phủ nhỏ bé khi nào dám đến Trung Thành bá phủ mở
  cuộc điều tra. Đồng thời ở nha môn phủ Thuận Thiên từ trên xuống dưới ai cũng
  biết Phùng Tích Phạm là kẻ tử thù của Phủ Viễn Đại tướng quân Vi Công gia. Họ
  còn đoán chừng Phùng Tích Phạm thất tung, mười phần có đến tám chín là Vi
  Công gia đã phái người sát hại.
  Vi Công gia là nhân vật sáng giá nhất tại triều đình hiện nay thì còn ai dám
  đụng vào? Những người lãnh trách nhiệm tra án không dám dậm chân chỉ mong kéo
  dài thời gian chẳng bao giờ kết liễu.
  Viên tri phủ bụng bảo dạ:
  - Vi Công gia đã giết Phùng bá tước còn muốn đến làm khó dễ người nhà
  lão. Phùng phu nhân thật không biết điều. Mụ phái người đến Công phủ nói nhăng
  nói càn, trách nào Vi Công gia chẳng tức giận?
  Vi Tiểu Bảo cùng tri phủ Thuận Thiên lên ngồi kiệu lớn có tiền hô hậu ủng
  dẹp đường từ từ tiến về phía Trung Thành bá phủ.
  Mấy trăm tên thân binh bao vây xung quanh Phùng gia.
  Vi Tiểu Bảo tiến vào phủ, tên đội trưởng thân binh liền đến trước mặt bẩm:
  - Trình đại soái! Trong phủ Phùng gia cả nam lẫn nữ cộng được bảy mươi chín
  người, hiện đang ngồi ở Tây sảnh chờ đại soái thẩm vấn.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này